Sommarkonferens: Sammandrag från Israel-seminarierna

IMG_5095

Dan Johansson och Tomas Sandell undervisade om Israel vid MKF:s sommarkonferens i Grankulla. Här följer en sammanfattning av deras undervisning.

Dan Johansson från Malmö talade under tre olika sessioner om frågor som berör judarna som folk och landet Israel. Rubrikerna var: ”Guds restaureringsplan för Israel”, ”Behövs det ett tredje tempel?” samt ”Vad händer i Mellanöstern?” Undervisningen var väldigt konkret och apologetisk till sitt upplägg och Dan Johansson lät Bibeln och historiska fakta bekräfta Israels rätt till sitt eget land samt den snedvridna propaganda som florerar i media kring de här frågorna.

Dan Johansson är mycket påläst både vad gäller Biblisk och allmän historia och kunde presentera flera intressanta fakta som motsäger sådant som i dag används som argument för att Israel är en ockupationsmakt som utövar apartheid mot palestinierna. Dan påpekade också att respekten för Guds ord behöver återupprättas för att vi skall kunna ha en rätt förståelse för Guds plan för Israel och den kristna församlingen. Vi är på väg till ett bröllop för att möta Herren och Gud är i färd med att upprätta sitt egendomsfolk judarna så att de skall kunna se sin Messias.

Undervisningen mötte mycket uppskattning och gav inspiration för många att sätta sig djupare in i frågorna som berör det judiska folket. Det är också i allra högsta grad viktigt med tanke på den ökande anti-semitismen i Europa. Vi får inte upprepa de misstag som skedde på 30-talet och ledde till miljoner människors utplåning.

Undervisning med mer personlig vinkling

Tomas Sandell fortsatte under sitt seminarium på lördagen med temat Israel, men med en lite mera personlig vinkling. Tomas berättade delar av sitt fascinerande vittnesbörd om hur Herren ledde honom från statsvetenskapliga studier i Åbo till att ta över som pastor i Åbo friförsamling som vid den tiden bestod av fem äldre damer. Från den tjänsten bar det av till Bryssel där Tomas fick vara med och starta upp bönefrukostar i EU:s högkvarter.

Det fanns många som tvivlade på det projektet av två anledningar: “I Europa äter man inte frukost och man ber inte heller”, sade en hel del människor. Men mot alla odds tog bönefrukostarna fart och har i dag många deltagare bland de troende parlamentsledamöterna och övriga anställda på EU-nivå. Så småningom formades visionen för European Coalition for Israel (ECI) hos Tomas och sedan 2003 har man arbetat med Israel-relaterade frågor inom EU och FN.

Många troende politiker saknar verktyg för att möta den massiva propaganda och ibland mer eller mindre öppna antisemitism som förekommer inom internationell politik i dag. Där vill ECI främst arbeta utifrån tre pelare: 1) Bön (för fred i Jerusalem och mellan nationerna) 2) Utbildning (information och undervisning om verkligheten politiskt och religiöst i Israel och Mellanöstern) 3) Försvara och föra Israels talan angående deras rätt till ett eget land och trygghet där. ECI är som organisation religiöst och politiskt obunden men består av sammanslutningar, församlingar och individer som delar de judiskt-kristna värderingarna.

Text: Stefan Löv