Training day hölls i Vasa

trainingday 2014 (3)

Lördagen den 17.5 var det Training day för lägerledare i Missionskyrkan i Vasa. 18 lägerledare och hjälpledare blev undervisade i teman som berör “Varför har man kristen verksamhet”, “Att förstå olika slags människor”, “Att vidga bekvämlighetszonen”mm. Mer undervisning som berör att vara en ledare och bl.a första hjälp och säkerhetstänkande kommer att ges dem innan lägren börjar i sommar.

Lägrena i sig är också en del av undervisningen där hjälpledarna och ledarna får praktisera det de lärt sig men också lära sig ansvarstagande i praktiken. Training day anordnades i år av FMU.