Teologi, distanskurser och veteranbilar

Lennart Boström är ansvarig för distansutbildningen vid Teologiska högskolan i Örebro. Förutom att Boström organiserar för distansutbildningen vid högskolan undervisar han också i ämnet exegetik vid högskolan. Lennart Boström har doktorerat i gammaltestamentlig exegetik, ämnesområdet för hans avhandling var ”Gudsbilden i vishetslitteraturen”.

Lennart Boström– Exegetik är ju bara ett finare ord för bibelstudium, kommenterar Lennart Boström. Studiet av Bibeln har alltid stått i centrum i den kristna församlingen. Vi behöver alltid återvända till studiet av bibelböckerna. Naturligtvis med inriktningen på hur bibelböckerna skall förstås i våra sammanhang idag.

Lennart Boström trivs med att få vara lärare på en teologisk skola där det finns studenter i alla åldrar. Han har undervisat på Örebro missionsskola och Teologiska Högskola i många år vilket betyder att han i närmast alla delar av Sverige träffar sina tidigare studeranden. Där arbetar de i församlingar, på bibelskolor och i samhällsliv.

– Det är en stor förmån för mig att få träffa tidigare studenter, säger Lennart Boström. Det ger stor glädje som motiverar mig att jobba vidare.

Lennart Boström är inte enbart teolog och ansvarig för distanskurser. På fritiden har han renoverat några gamla bilar och har en Morris Minor Cabriolet från 1954 och en Mercedes från 1959 som han kör med. Men det är inte bara veteranbilar som gäller på Boströms fritid.

– Jag lägger mycket tid på församlingen på fritiden. Speciellt viktig upplever jag kontakten med människor som kommit till oss från andra kulturer. I vår församling har vi en grupp karener som kommer från Burma, det som idag heter Myanmar. Det har lett till att jag haft mycket med karener att göra. Bland annat har jag varit i Myanmar ett par vändor och besökt deras teologiska skola i Yangon.

– Församlingarna, frikyrkligheten och kristenheten i Sverige är i ett allvarligt läge, anser Lennart Boström. Trots att det idag finns ett nyvaknat intresse för andliga frågor har de flesta kyrkor inte varit framgångsrika med att nå ut och möta detta intresse. Här finns en oerhörd utmaning som jag bara hoppas kommer att förändra framtiden i positiv inriktning.

Boström anser att teologin bör ha en plats i det moderna samhället. Risken är ändå att inte bara samhället blivit sekulariserat utan också kyrkorna. Det är lätt att tillvaron i välfärdssamhället begränsas till det materiella och det omedelbara.

– Det som nu märks är ett intresse för andliga frågor i samhället och det är just det teologin handlar om!

– Vi började distanskurser vid Örebro Teologiska Högskola för 20 år sedan. Vi såg att det fanns ett behov hos människor inom församlingarna att få gå vidare med litet djupare studier än vad som var möjligt för de lokala församlingarna att erbjuda. I distanskurserna har vi fått möta människor i alla åldrar, de flesta av dem ”lekfolk” som är aktiva i samhälle och församlingar.

– Då vi nu inleder kursverksamhet riktat mot Finland skulle det vara fantastiskt roligt att få se ett utbud av distanskurser växa fram också i svenskatalande Finland, konstaterar Lennart Boström avslutningsvis.

Läs också Teologisk distansutbildning inleds i Svenskfinland