Teologisk distansutbildning inleds i Svenskfinland

Fredagen den 24.10. 2014 skrivs historia på Fria kristliga folkhögskolan i Vasa. Då inleds den första närstudieträffen i den första distanskursen ”Teologi i GT och NT” som arrangeras av finlandssvenska frikyrkosamfund och Fria kristliga folkhögskolan i samarbete med Örebro Teologiska Högskola.

Under många år har det i Svenskfinland diskuterats om möjligheter att arrangera frikyrklig teologisk utbildning på högskolenivå. Samtal har förts med olika högskolor och universitet utan att förhandlingarna lett till konkreta resultat. En förändring är nu på gång. Inkommande höst inleds ett samarbete mellan Örebro Teologiska Högskola och Finlands svenska Baptistsamfund, Finlands svenska pingstmission, Missionskyrkan i Finland samt Fria kristliga folkhögskolan i Vasa.

Örebro Missionsskola och Örebro Teologiska Högskola har under årtionden stått för den ledande teologiska högskolutbildningen inom svensk frikyrklighet. Örebro Teologiska Högskola utbildar teologie kandidater framför allt på skolans campus i Örebro men under senare år har en omfattande distanskursverksamhet vuxit fram. Dessutom driver Örebro Teologiska Högskola i samarbete med Pingströrelsen i Sverige och Svenska Alliansmissionen också Akademin för ledarskap och teologi, en fyraårig utbildning utlokaliserad till fem olika studiecenter runtom i Sverige.

Nu är det alltså aktuellt med en ny teologisk utbildning på högskolenivå i Svenskfinland. Utbildningen arrangeras som distanskurser. Varje kursenhet är värd 7,5 högskolepoäng. Sammanlagt kommer åtta olika delkurser värda 7,5 högskolepoäng att ordnas. Det här betyder att genom det nya samarbetet är möjligt att avlägga 60 högskolepoäng. Det kommer att finnas möjlighet att avlägga alla kurser eller så deltar man i någon enskild kurs som verkar intressant.

– En 7,5 poängs kurs är en ganska stor kurs, berättar Lennart Boström som fungerar som ansvarig för distanskursverksamheten i Örebro. De som läser teologi på heltid läser fyra sådana kurser per termin. Alltså motsvarar en 7,5 poängs kurs studier på ”kvartsfart”. Under en kursenhet värd 7,5 poäng möts vi tre gånger via en videokonferensanläggning. Föreläsaren sitter i Örebro och studiegruppen samlas i Vasa på Fria kristliga folkhögskolan. Studenterna kan också ställa frågor till föreläsaren och komma med inlägg.

Förutom närstudieträffarna behöver deltagarna i distanskursen naturligtvis en hel del tid för att läsa litteraturen och göra examinationsuppgifterna i kurserna. Man kan räkna med att närstudieträffar och eget studiearbete motsvarar sammanlagt tio timmar arbete per vecka under en period av 20 veckor.

– Närstudieträffarna innebär att vi möts till 10 lektioner och en del grupptid under en fredag kväll och en lördag, säger Lennart Boström. Det blir intensivt och den som kommer till träffen välförberedd är den som har störst utbyte av undervisning och samtal.

– Förutom pilotkursen ”Teologi i GT och NT” som arrangeras denna höst kommer kurser som ”Bibelteologi”, ”Systematiska teologi”, ”Världsreligioner”, ”Missionsvetenskap”, ”Gud och kulturen” och ”Religionens kritiker” att vara aktuella i framtiden. Det finns stora utvecklingsmöjligheter!

I den första samarbetskursen ”Teologi i GT och NT” kommer Lennart Boström och Patrik Wahlund från Örebro Teologiska Högskola att fungera som föreläsare. I framtida kurser kommer olika lärare från Teologisk högskolan att medverka.

distansstudier3

distansstudier2_webb
Bilden överst: Lektor Lennart Boström och rektor Owe Anebäck välkomnar det nya samarbetet i Svenskfinland. Bilden längre ner: Samfundsledare arrangerar ny teologiutbildning – fr.v Stefan Sigfrids, Peter Sjöblom, Håkan Björklund.

Kurs 1: ”Teologi i GT och NT”.

Högskolekurs i teologi. Arrangörer: Finlands svenska Baptistsamfund, Finlands svenska pingstmission, Missionskyrkan i Finland, Fria kristliga folkhögskolan, Örebro Teologiska Högskola.

Tidpunkt: närstudieträffar arrangeras på Fria kristliga folkhögskolan fredag-lördag 24-25.10., fredag-lördag 21-22.11, fredag-lördag 9-10.1.2015. Föreläsningar på fredagar kl. 16-20, lördagar kl. 9-15.

Anmälan: fritt formulerad kursanmälan skickas till Fria kristliga folkhögskolan, Kaserntorget 1, PB 46, 65101 Vasa senast 24.9.2014.

Kurskostnad: 125,-.

Högskolepoäng: Kursen ”Teologi i GT och NT” ger 7,5 högskolepoäng. För att erhålla högskolepoängen fodras att man har utbildning motsvarande svenska gymnasieutbildningen. Den som saknar formell behörighet kan göra särskild ansökan om prövning av reell kompetens, det vill säga andra meriter som eventuellt kan visa på förutsättningar att klara av utbildningen. Det är också möjligt att läsa kursen utan att ta högskolepoäng.

Fristående kurs. Kursen ”Teologi i GT och NT” kan läsas som fristående kurs eller kombineras med andra distanskurser som ordnas framöver.

Antal kursplatser: 15.

Tre goda råd till deltagaren i distanskursen:

  • Se till att du har tid för studierna. Studier kräver sitt och kursen ”Teologi i GT och NT” är inte alldeles enkel.
  • Ta tid för din bibelläsning före, under och efter kursen.
  • Samarbeta med någon annan kursdeltagare på din ort. Läs kursen tillsammans. Då har du någon att diskutera med och ni kan hjälpas åt.
LÄS OCKSÅ: “TEOLOGI, DISTANSKURSER OCH VETERANBILAR”