Granskning av biståndshantering

Utrikesministeriet utför under april och maj en granskning av Frikyrklig Samverkans biståndshantering under åren 2012-2014, med fokus på Finlands svenska pingstmission (FSPM) och Missionskyrkan i Finland (MKF) som bedriver projekt i Tanzania. Granskningen undersöker att biståndsmedlen används enligt reglerna, men ser också till beslutsprocesser i samfunden och projekten och att givna gåvor går till rätt ändamål. Projektplatserna i Tanzania kommer att få ett besök i slutet av april då även MKF:s projekt med högstadieskolan New Life Academy ska synas i sömmarna. Granskningen utförs av revisionsföretaget KPMG på uppdrag av UM.