Projektplanering i Nepal

19-30 april åker MKF:s t.f. biståndsledare Bjarne Rönnqvist och biståndsvolontär Ture Huhtamäki på en andra projektplaneringsresa till Nepal. Möten kommer att hållas med några frivilligorganisationer, som önskar utveckla hälsovården i området Khalingland i Solukumbu-distrikt söder om Mount Everest. Under resan kommer också möten att ordnas med myndigheter, finska ambassaden och olika organisationer som arbetar i Nepal.