Högskolestudier i teologi – lediga platser finns ännu!

Så har den första närstudieträffen för södra Finland kursen “Teologi i GT
och NT, del I” hållits i Ekenäs. Fjorton deltagare, den femtonde fick
förhinder, från Ekenäs, Karis, Helsingfors, Sibbo och Borgå samlades i
Betesda. Föreläsare var Lennart Boström (GT) och Tommy Wasserman (NT).
Betesdaförsamlingen bjöd kursdeltagarna på maten och kaffe, FKF:s nya
mobila videokonferens-anläggning förmedlade bild och ljud till Ekenäs.
Allt fungerade mycket bra, föreläsningar, mat & kaffe, utrymmen, teknik så
den första träffen blev lyckad. Följande närstudieträff hålls i Sibbo
Betania 23-24.10.

Kurserna i Österbotten inleds under de närmaste veckorna. “Systematisk
teologi” fredag-lördag 2-3.10. och “Teologi i GT och NT, del I”
fredag-lördag 9-10.10. “Systematisk teologi” har 18 deltagare (15
kursplatser) och “Teologi i GT och NT, del I”/Österbotten har 8 deltagare
(15 kursplatser). Det finns alltså ännu möjlighet att komma med på
“Teologi i GT och NT” kursen.

Kursbeskrivningar och broschyrer finns för övrigt numera på adressen
www.fkf.fi/tdh.