Positiv sommar för Sjömansro

Efter ett år med mindre verksamhet så har det varit större aktivitet på Sjömansro i sommar. Ifjol testades ett ”självservicesystem” i liten skala. Inför denna sommar marknadsförde man detta system, som innebär att besökarna sköter sig själva, och har nu kunnat testa det i en större skala och med ett betydligt större besökarantal. Inställningen till systemet har varit bra, vilket den feedback jag fått ta emot också har bekräftat.

Kunderna, både privatpersoner och grupper, har varit nöjda. Som ansvarsperson för verksamheten har inte heller jag någonting att klaga över. Besökarna har tagit det nya systemet till sig och allt som oftast skött sina uppgifter med bravur. Detta har inneburit att verksamheten på Sjömansro i princip rullat runt av sig själv. Förstås har de praktiska uppgifterna som fastighetsskötsel och administration gjorts av personalen, men grunden har utgjorts av kundernas självservice.

Med undantag av cirka tre veckor i månadsskiftet juni – juli, har Sjömansro haft en större gruppbokning plus några rumsuthyrningar varje vecka. Början av augusti har varit den livligaste tiden. Enligt statistiken har det varit över 1200 övernattningar på Sjömansro i sommar, plus att en hel del dagsbesökare har deltagit i läger men sovit hemma. Som ett kvitto på de positiva tongångarna tycker jag det faktrum att lokalpressen ringde upp och ville göra ett reportage fungerar. Ryktet om att verksamheten är igång igen hade nämligen nått redaktionen.

Gruppbokningar för nästa sommar har redan börjat komma in, vilket är verkligt positivt. Drömmen är givetvis att också vintern skall fyllas, just nu sträcker sig bokningarna ungefär mellan april och oktober. Det faktum att MKF:s egna församlingar och många andra kyrkosamfund bokat in sig i sommar har också varit positivt. Genom dessa församlingsbokningar så uppfyller Sjömansro sin funktion som en lägergård i MKF:s regi.

Tack till alla er som besökt Sjömansro i sommar!Om du sitter och har tankar på exempelvis temahelger som kunde fylla Sjömansro också på hösten, vintern och våren, ta kontakt så kan vi bolla idéer tillsammans och kanske förverkliga dem? Om du önskar hyra Sjömansro nästa sommar så ta kontakt så snabbt som möjligt. Flera helger är redan nämligen fyllda.

Text: Tobias Björklund, verksamhetsansvarig på Sjömansro sommaren 2015