Decemberbesök från MKF i Tanzania

Under sista veckan i november åkte MKF:s tf biståndsledare Bjarne Rönnqvist och chefen för Visma Aleatus Services Dennis Barman till Tanzania för en monitoreringsresa. Resans huvudsyfte var att att följa upp ärenden och uppkomna brister från den granskning som under våren 2015 gjordes av UM hos MKF:s samarbetspartner New Life Outreach. Visma Aleatus Services sköter MKF:s bokföring och Dennis följde med på resan som specialist i redovisningsfrågor. Resan innehöll också ett flertal möten med olika nyckelpersoner i projektet och samtal om framtidsfrågor.

Hittills har projektet i Tanzania omfattat bygge och start av en högstadieskola i New Life Academy (NLA) och för närvarande pågår uppbyggnad av gymnasiedelen. Från 2015 utökades projektet att omfatta NLA:s hela verksamhetsområde med förskola, lågstadium, högstadium gymnasium samt ett hem för föräldralösa flickor – Hayleys House.