God uppslutning på inspirationsdagar

Inspirationsdagar för MKF-församlingarnas ansvarspersoner, styrelser och ledare ordnades under hösten och i januari i Vasa och Helsingfors. Inriktningen för dagarna var att kunna samla de lokala församlingarnas styrelsemedlemmar och församlingsledare. Omkring 50-60 personer deltog på båda platserna och planer att vidareutveckla konceptet finns för hösten 2016. Inspirationsdagarna ordnades istället för ett gemensamt Extra möte som hållits de senaste åren.