Pastorsdagar på Sjömansro

Pastors- och medarbetardagar hölls den 11-14 januari på Sjömansro. Omkring 20 personer deltog i de innehållsrika dagarna  som på olika sätt berörde aktuella ämnen.

Under dagarna behandlades många olika frågor som berör församlingsarbetet. Svante Lundgren, teologiedoktor och docent i judaistik (Mellanösternexpert) vid Åbo Akademi berörde olika frågor gällande de kristnas situation i Mellanöstern. Lundgren berörde även frågeställningar som exempelvis “vad bör vi veta om konflikten i Mellanöstern för att förstå flyktingarna bättre?”, “vilken sorts arbete kan församlingarna göra bland flyktingarna?”, “hur kan vi stöda flyktingarnas andliga liv?” och “hur kan vi ta emot och stöda flyktingarna från Mellanöstern?”. Också Stefan Sigfrids från Finlands svenska Pingstmission deltog under en samtalsdag där olika MKF- och Pingstrelaterade frågor belystes.