Familjen Sandås jobbar vidare i Grekland

Vi är tillbaka i Grekland igen efter att vi fått ha två svala sköna sommarmånader i Finland och Norge! Höstterminen börjar den 12 september här i Grekland och då ser vi med spänning fram emot hur det ska gå för Eliah (4 år) som skall få börja i dagis, Rebecka (6 år) som ska börja i första klass (!) och Kaleb (8 år) som börjar i andra klass i en ny skola, samma som Rebecka också ska börja i. Vi är alla lite spända på hur denna höst
kommer att gå eftersom det blir mer eller mindre nytt för samtliga i familjen, även för oss föräldrar som nu inte längre kommer att ha något barn
hemma på dagarna.Hege-Elise kommer att fortsätta att organisera och hjälpa korttidsteam som kommer hit och vill jobba. Hon är även med i uppstarten av ett nytt dagcenter för flyktingar. För mig, Martin, kommer det att bli mera volontärjobb i olika center dit flyktingarna kan komma, evangelisation, lärjungaträning och språkundervisning. Vi planerar även att ta del av en ledarskolning som UMU ordnar för missionärer och andra som jobbar inom organisationen. Fem utspridda veckor med undervisning på olika platser i Europa under ett års tid. Detta kommer att medföra en del utmaningar för både oss och barnen, men vi ser det som en viktig del i vårt jobb att vi får satsa på oss själva också under denna tid.

Tack för allt stöd som vi känner att vi har från er alla runtom i Svenskfinland! Ni är alltid välkomna hit och besöka oss eller jobba en tid med flyktingar! Följ oss gärna på vår blogg hemsandas.weebly.com!

Hälsningar Martin, Hege-Elise, Kaleb, Rebecka och Eliah Sandås i Aten