Inspirationsdagar i Vasa och på Sjömansro

mkf_banner_inspiration_final

INSPIRATIONS- OCH SAMTALSDAG i Missionskyrkan i Vasa, lördagen den 5 november 2016 kl. 9.45-18

För MKF-lokalförsamlingarna i Österbotten: pastorer, ledare, medarbetare & alla intresserade av MKF:s arbete!
Programmet för inspirationsdagen i Österbotten ser ut så här:

Startkaffe kl.9:45-10:15
kl.10:15-12:30 Session 1
kl.12:30-13:15 Lunch
kl.13:30-15:00 Session 2
kl.15:00-15:30 Kaffe
kl.15:30-18:00 Session 3

Session 1: Inspiration och utmaning (2×30 min)

Stefan Löv: ”Viktiga element i en förändringsprocess”.
Per-Richard Levälahti: Barnen-/ungdomarna är en naturlig del av DAGENS församling, inte bara som potentiella framtida församlingsresurser. Vi vill inspirera till att satsa på de yngre generationerna trots att flera församlingar finns i en kamp för sin överlevnad.

Session 1 och 2

Eftersom tiden för samtal blev för knapp på årsmötet i Mariehamn i somras, önskar samfundsstyrelsen att vi fortsätter
samtalen gällande aktuella MKF-frågor under Inspirationsdagarna:

Sommarkonferensen och tidpunkten – Motion från Missionskyrkan i Vasa
Beslut från årsmötet: Styrelsen får från år till år bestämma tid och plats utifrån helhetsperspektivet (med ekonomin som en viktig del) där också vilken tid som passar den lokala församlingen som ordnar konferensen tas i beaktande (rösterna 30-18).

Styrelseledamöternas och samfundsledarens begränsning av antalet mandatperioder avskaffas – Motion från Betesda, Yttermark
Beslut från årsmötet: Motionen bordlades

Ombudens roll och lokalförsamlingarnas förberedelser inför MKF- årsmötena
Fråga: Hur skall ombuden rösta på ett MKF- årsmöte? Är det enligt ett lokalförsamlingsbeslut eller utifrån det som skapas under själva årsmötet?

Samfundsledarfrågan år 2017- 2022
Avtalsperiod: Nuvarande samfundsledares avtalsperiod löper ut 30.6.2017.
Styrelsen har vid ett par tillfällen samtalat om frågan, både enskilt men också tillsammans med pastorsgemenskapen och FMU- styrelsen (våren 2016). Nuvarande arbetssituation: Styrelsen har försökt bilda sig en uppfattning om dagens funktion genom den beskrivning som Håkan Björklund gett. Samtal: Vad vi vill att en samfundsledare ska vara? Styrelsen ger sitt stöd för att Håkan Björklund fortsätter i 3- 5 år: Håkan har meddelat att han är beredd att fortsätta något år till som samfundsledare, om han har vårt stöd. Strategi och tidsplan: Hur skall styrelsen sköta information och samtal om beslutsprocessen till pastorerna och församlingarna? Samfundsledarfrågan ventileras på Inspirationsdagarna (november 2016 i Österbotten och januari 2017 i södra Finland). Fortsatta samtal med pastorerna sker under pastorsmötet i januari (2017) och med samfundsstyrelsen i styrelsemötet i januari (2017). Efter att dessa möten hållits sänds information om ärendet ut till församlingarna inom februari månad 2017.

Annan information
Gemensam sommarkonferens hålls tillsammans med Finlands svenska Pingstmission den 28.06-02.07.2017 på Norvalla i Vörå

Jultidningen Fridsstjärnan

Session 3

Kartläggning av läget i församlingarna samt indelning i mindre bönegrupper som avslutas med gemensam bön och
lovprisning.

Inspirationsdagen för södra Finland hålls lördag 14 januari 2017 på Sjömansro.