Gemensamma pastorsdagar för de finlandssvenska frikyrkorna

Varmt välkommen till de gemensamma frikyrkliga pastorsdagarna 2016! Dagarna ordnas av Frikyrklig Samverkan för pastorer och ledarteam med respektive make/maka, 22-25 november på Torppa lägerområde i Tammerfors. Syftet med dagarna är bl.a. att växa tillsammans, bryta isolering och möta varandra på djupet.

Mer information finns här: infobrev

Välkommen med!