Midvinterveckan 2016-2017: Förankrad Juurtunut

14632587_10155393100298065_2019517942_o

Det är dags igen för årets midvintervecka och förväntningarna är höga inom Planko (Planeringskommittén). Detta är ett speciellt år eftersom MVV fyller hela 80 år i år. Av denna anledning vill vi fira stort! Lördag 31.12 ordnar vi därför ett Julbileumsmöte, med start kl. 18 i Sion Vasa, dit ni alla är välkomna oasvett ålder och oavsett om ni varit med på MVV som deltagare, funktionärer eller inte alls. Det blir ett spännande program med bl.a. hälsningar, tårta och avslutningspredikan av Anders Olin. Till jubileet har vi också bjudit in MVV:s före detta lägerchefer.

Av denna anledning vill vi fira stort! Lördag 31.12  ordnar vi därför ett Julbileumsmöte, med start kl. 18 i Sion Vasa, dit ni alla är välkomna oasvett ålder och oavsett om ni varit med på MVV som deltagare, funktionärer eller inte alls.

Med anledning av detta Jubileum och för att vi talat flera år om lärjungaskap så ville vi som planerar också att detta år skulle få knyta tillbaka till Missionskyrkan som samfund och till det som varit FMUs ledord från början, Kristus och församlingen. När vi bad och funderade över det här blev det tydligt att temat skulle vara Förankrad Juurtunut, för det är det vi är och bör vara i Jesus och den lokala församlingen. Hebreerbrevet 6:19 talar om Jesus som det hopp i vilket vi har ett tryggtoch säkert ankare för våra själar, sedan så står det om församlingen i Efesierbrevet 3:17-19 att om vi har Jesus i våra hjärtan så ska vi bli  så rotade och grundade i kärleken att vi tillsammans med de heliga (andra troende; församlingen) skall förstå bredden, längden, höjden och djupet  och i det lära känna Kristi kärlek långt mer än någon kan förstå.

Det här vill vi förmedla till en ung generation av Lärjungar så att dem, tillsammans med oss, kan sprida salt å ljus i vårt land och få Guds rike att bredas ut allt mer.

PLANKO
genom lägerchef Markus Linde

Läs mer om årets midvintervecka på www.midvinterveckan.fi!