Vår insats skapar förändring

Han kommer gående mot oss i rask takt. Med en motorcykelhjälm av karaktäristisk guyanamodell på huvudet märker man att han har bråttom. Med sin alltid glada och intensiva uppsyn hälsar han snabbt och berättar vad som hänt. Tor (Tege) Gull och jag har nyss anlänt till vårt hotell i Georgetown. Eworth Williams är gift med projektkoordinator Karlene som just mött oss och han har jobbat hela morgonen med att reda upp efter ett rånmord som skedde under natten. Två äldre kvinnor, 89 och 77 år, som bodde mittemot Full Gospel Fellowships (FGF) huvudkontor på South Road, hittades mördade i sitt hem under morgonen. De var två av de trognaste och mest betydelsefulla medlemmarna i församlingen. I tidningarna skrevs följande dagar upprörda artiklar om brutaliteten över det som hänt. Händelsen gjorde att vårt program under besöket måste ändras på grund av begravningen som flera var engagerade i.

Namnlöst-1

Det är alltid lite dramatik när man landar i Guyana. För några år sedan blev en 27-årig tvåbarnsfar brutalt skjuten med två skott av en förbipasserande bil alldeles invid porten till vårt socialcenter i Albouystown dagen innan vi anlände. I somras var det också några omgångar av fångar som rymde från fängelset, den senaste med tretton av de farligaste brottslingarna som hade grävt en tunnel för att komma ut. Om det hade något samband med de båda kvinnorna vet man inte men det visar att behovet av utveckling är stort också i Guyana.

guyana2

Brott begås givetvis i alla städer och länder men på många platser hänger det samman med fattigdom och dålig ekonomi. Detta visar vikten av att insatser och åtgärder sätts in för att motverka misären. Det är här som de sociala centren i Guyana kommer in i bilden. Där kan skolelever få hjälp med stödundervisning i grundskolans ämnen, där kan kvinnor och flickor – som är de mera utsatta i fattiga länder – gå läs och skrivkurser, lära sig sy, dekorera blommor, laga mat och olika hantverk så att de kan börja tillverka och sälja saker för att få bättre ekonomi i familjen. Detta gäller naturligtvis även män. Mycket av verksamheten skapar förutsättningar för att undvika att hamna in i kriminalitet och drogberoende.

Detta visar vikten av att insatser och åtgärder sätts in för att motverka misären. Det är här som de sociala centren i Guyana kommer in i bilden.

I Guyana har Missionskyrkan i Finland byggt fem sociala center, ett snickeri och en hälsoklinik. De pågående projekten, ett center i Mocha Arcadia och ett annat i Haslington, är fortfarande under uppbyggnad men har ändå startat upp en del av aktiviteterna. De kommer att få stöd ännu några år framåt och bygger succesivt upp verksamheten. I Mocha Arcadia möter vi glada och taggade barn som vill framåt i livet och bli något. En del får kämpa, ofta beroende på svår bakgrund eller att den nuvarande situationen inte är bra.

guyana3

FGF har genom åren byggt upp ett stort förtroende och goda relationer till myndigheter och omgivning. Församlingen och centret i Albouystown, slumområdet i huvudstaden, har ett nära samarbete med både polisen och hälsovårdsministeriet som fått stor uppmärksamhet i media under senare år. Man ordnar hälsovårdsprojekt med vaccinationer, hälso-, tand- och ögongranskningar, cancerskanning, blodgivning med mera. Polisen skickar sina ”kunder” till centret där de får rådgivning och stöd. FGF har till och med fått pris av FN i Guyana för sitt arbete.

FGF har genom åren byggt upp ett stort förtroende och goda relationer till myndigheter och omgivning.

Men allt arbete måste ha en djupare betydelse. Ingen, varken i Guyana eller någon annanstans vill uppleva hemfridsbrott, rån, misshandel eller mord. Ingen vill heller uppleva misär, fattigdom eller olika former av förtryck, slaveri eller förföljelse. Som människor, och i synnerhet som kristna, är vi kallade att stöda och hjälpa på olika sätt där vi kan – i vår egen näromgivning, nationellt och internationellt. Den stora förmånen i kyrkor och samfund är det stora nätverk av syskon vi har över hela världen genom vilket vi kan vara med och skapa förändring för människor, sammanhang och nationer.

Läs hela texten och se alla bilder i nästa nummer av På Väg.

TEXT & FOTO: BJARNE RÖNNQVIST