Böneupprop för missionen mars 2023

Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet  och förkunna ett nådens år från Herren.”  – Lukas 4:18-19

Tack för era böner och gåvor för Afghanistan som var vårt första böneupprop för året. Nu tar vi sikte på mars månad och under fastetiden med blicken mot påsk så får vi Be och Ge för vårt nästa område, evangelistmissionen i Himalayas. 

– Markus Linde, missionskoordinator MKF

MKFs evangelist Olle Rosenqvist är med och leder det gedigna arbetet att träna och sända ut evangelister, församlingsledare och församlingsplanterare ut över hela Himalaya regionen tillsammans med våra vänner i Himalayan Good News. Innan Coronavirusets framfart beräknades det att mer än 1600 evangelister tränats enbart i vår indiska träningsskola i norra Indien, medräknat de Nepalesiska träningsskolorna så är siffran säkert över 2000 tränade och utsända. Dessa är sedan utspridda över 3-4 länder i regionen. Det är också beräknat att på en tidsperiod på ungefär 30 år så har 378 församlingar planterats i Mnt Everest regionen. 

I Pohkara, som är en av Nepals största turistorter, har Evangelisten Ganesh och hans familj verkat och bedrivit både en Rockskola för gatpojkar och ett flickhem för utsatta och utkastade flickor. Rockskolan har varit en framgångssaga med flera hundra pojkar som blivit räddade från ett liv på gatan med stöld och limsniffande som liv, dem har fått bli fria från beroende, lärt sig spela instrument, fått en uppgift och fått höra evangelium. Likaså har flickorna som, efter att ha blivit utnyttjade, inte haft något värde, fått bli sedda, älskade och omhändertagna av vår evangelist-familj. Men kära vänner, myndigheterna i Nepal har fått nys om att dessa verksamheter är baserade på Kristen tro och kristna understöd och därmed tvingats stänga ned, Ganesh och hans familj jobbar nu att kunna bedriva underjordisk verksamhet för att fortsätta samt söka nya vägar för att evangelisera och lärljungaträna. 

I norr har träningscentret i Phaplu kommit igång igen och Olle Rosenqvist samt Kaj Holtti har varit med och undervisat och utexaminerat flera av de träningsskolor som varit där de senaste åren samt invigt träningscentret som byggts med finansiellt stöd från Finland. Till denna plats kommer unga frälsta kvinnor och män som vill gå ut med evangeliet i Nepals bergsbygder och vår kära vän Pastor Khaling, som spridit evangeliet i över 30 år, leder arbetet tillsammans med yngre förmågor.

I Låglandet har utsända evangelister planterat församlingar och börjat evangelisera bl.a. låg-kast folket Moshar (mus-ätarna) som varit utanför alla system och levt bland lera och halm. Där har stöd från Finland hjälpt att bygga brunnar, utedass, lerhus och en skola. En kvinnlig lärare har anställts för att undervisa barnen som aldrig fått gå i skola tidigare. Barnen har fått skoluniformer, skolmaterial och myggnät åt sina familjer från de pengar som ungdomarna i MUV, Missionskyrkan i Vasa samlat ihop samt nu senast har barnen fått sina första strumpor och skor från pengar samlat av ungdomar i Andreaskyrkan i Helsingfors. Vi får låta ungdomarna i Vasa och Helsingfors vara ett exempel för oss i Kristen generositet, givande och omsorg. 

I organisationen Open Doors lista ligger Indien på plats 11 över mest förföljelse av kristna och Nepal finns inte med i statistiken. Men vi vet att förföljelsen är svår i båda dessa länder med dess anti-konversions lagar d vs att man endast får vara i den religiösa grupp man föddes in i och inte byta till t ex. kristendomen från hinduism/buddism. Förföljelsen gör att evangeliserande blir svårare men märkligt nog så växer skaran av de troende ändå, liksom trenden brukar där kristen efterföljelse är under förtryck. 

Framtiden är klar, arbetet att träna lärjungar, evangelister och församlingsledare och församlingsplanterare fortsätter och strategin är nu att nå ut ännu längre till områden som inte tidigare nåtts. Tidigare har arbetet varit fokuserat rätt mycket i den östra delen av Nepal och Norra Indien i västbengalen och omkringliggande områden samt angränsande länder i den regionen, men nu vill man nå även längre västerut. Det finns planer också att starta träningsgrupper i Kathmandu där det är enklare att resa till från olika platser runtomkring. Alla vägar leder till Rom går också att anspela på här, alla vägar leder till Kathmandu. 

Vi vet kanske inte om det, men vi har mycket att lära av våra bröder och systrar i Himalaya. Både i att var ett vittnesbörd för Kristus i vår vardag men också hur man är uthållig i tro och hur man lever ett liv för Kristus mer än sig själv.


Hur kan vi be för evangelistmissionen?
– Be för dem som förföljs för Kristi skull och tacka Gud för deras exempel
– Be om uthållighet för ledarna som tränar och uppfostrar en ny generation ledare och evangelister
– Be för alla de små som aldrig tidigare vetat vad det betyder att vara sedd och älskad, att Gud vår Far skulle få bli deras Herre och Fader och visa sitt hjärta för var och en som vill tro. 
– Be om Guds ledning för framtiden i evangelistmissionen och Himalaya regionen
– Be om beskydd för Olle Rosenqvist och hans familj under hans resor
– Be för Dawa, Indra, Pastor Kahling och alla de andra bröderna och systrarna, för ledarskapet i Nepal och Indien.

Hur kan vi ge till evangelistmissionen?
Om du vill vara med och ekonomiskt stödja spridandet av evangeliet i dessa delar av Asien så kan du skicka Din gåva via MKF. 

IBAN konto: FI57 4055 1020 2570 71         SWIFT: HELSFIHH 
Skriv referens 72300 eller på meddelandet Evangelistmissionen eller Be & GE
Du kan också ge din ge din gåva till MKF genom Mobilepay med koden 55058, med samma referens eller meddelande som ovan.

Insamlingstillstånd i Finland, med undantag av Åland: RA/2021/1616
Landskapet Åland: ÅLR 2021/10685