Böneupprop för missionen april 2023

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” – Matteus 28:19-20

Tack för alla de böner och gåvor som betts och getts under dessa månader vi har haft böneupprop för Afghanistan och evangelistmissionen. Nu är det dags att be och ge för nästa område. I april är det Grekland, östra Europa och speciellt Familjen Sandås det handlar om.
– Markus Linde, Missionskoordinator MKF

Hege-Elise

Jag fortsätter att jobba på distans med att praktiskt organisera UMU konferenser. En stor utmaning är att jag ansvarar för de praktiska arrangemangen för UMUs frontmissions konferens. Den går av stapeln i juni i Uganda i år. Människor från hela världen väntas närvara och fokus är på församlingsplantering och DMM (lärjungaträningsrörelser) runtom i världen. Spännande men utmanande att organisera något så stort i ett land jag aldrig tidigare besökt och med tillsammans människor från så olika kulturer och arbetssätt.

En allt större del av min tid sätter jag numera också på att hjälpa kvinnor som har fastnat i prostitution här i Aten. Utifrån ett nystartat nätverk som kallas för New Start så går vi regelbundet ut på Atens gator på kvällar och nätter för att träffa kvinnor som säljer sig öppet. Efter att vi fått deras förtroende så försöker vi hjälpa dem att hitta ett nytt jobb eller utbildning.

Martin

Jag hjälper och stöder speciellt tre lärjungatränare; James, Ali och Moshen. James är afghan, Ali är arab och Moshen är iranier. Tillsammans med James ordnar vi outreach bland flyktingar här i Aten. Moshen och hans fru är pastorspar i en liten nystartad församling och jag är med och hjälper honom att forma samlingarna med tanke på lärjungaträning. Ali var med i vårt team här under ett halvt år men vi har nu skickat honom till Bulgarien som missionär där bland araber. Vi besöker honom i Sofia regelbundet och hjälper honom i uppstarten.

Vad kan vi be för?

– Be för konferensen som HE är med och ordnar i Uganda.

– Be för de kvinnor som New Start möter ute på gatan att de ska få ny start i livet.

– Be för James, Moshen och Ali som Martin jobbar med att de ska få se flera nya lärjungar som i sin tur gör lärjungar!

– Be för barnen att de ska få goda kristna vänner, speciellt Kaleb. Han har en ny kristen ungdomsgrupp på gång med några killar. Be att den ska få växa!

Hur kan vi ge till Greklands missionen?
Om du vill vara med och ekonomiskt stödja lärjlungaträningen, evangelisationen och de många områden som familjen Sandås verkar inom så kan du skicka Din gåva via MKF.

IBAN konto: FI57 4055 1020 2570 71 SWIFT: HELSFIHH
Skriv referens 35907 eller på meddelandet GREKLAND
Du kan också ge din ge din gåva till MKF genom Mobilepay med koden 55058, med samma referens eller meddelande som ovan.

Insamlingstillstånd i Finland, med undantag av Åland: RA/2021/1616
Landskapet Åland: ÅLR 2021/10685