Talare

Par_Alfredsson_______________________________________________________

PÄR ALFREDSSON:

Pär Alfreddson arbetar som evangelist inom Equmeniakyrkan i Sverige. Utöver evangelisttjänsten arbetar han också inom räddningstjänsten i Öckerö kommun som styrkeledare. “Två jobb som i många fall har samma inriktning: Att rädda liv och att hjälpa till där nöden är som störst.” beskriver Pär själv yrkeskombinationen.

Som evangelist vill Pär hålla sig till det enkla och centrala i tron med inriktning på missionsbefallningen: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar.” Pär tror att folklighet tillsammans med en omvändelseinriktade förkunnelse är en kombination som fungerar bra ihop.

Läs mer om Per här.

_______________________________________________________________________________________________

konfdan
DAN JOHANSSON:

Vid sidan om sitt yrke som reklamman är Dan Johansson en uppskattad förkunnare och bibellärare. Dan har ett speciellt intresse för de eskatologiska frågorna och Israels plats och roll i Guds frälsningsplan. Dan arbetar även med NärRadion i Malmö, håller bibelhelger runtom i Sverige och är ordförande i Samfundet Sverige-Israel i Malmö/Lund.

Så här berättar Dan om sig själv: “Jag växte upp i en familj som tillhörde Jehovas Vittnen.  När jag föddes 1938 tillhörde mina föräldrar Jehovas Vittnen så de följande 20 åren skolades jag in i denna rörelse. talets början upplevde jag en andlig bankrutt i mitt liv. Det jag hade uppfostrats att tro på höll inte att dö på. Det som utlöste    krisen var att det plötsligt fanns ett geografiskt Israel till skillnad mot det så kallade andliga som hette Vakttornet och dess vittnen. Efter att under 20 år bränt alla broar mot kristenheten så återstod bara ensamheten. De närmaste 10 åren blev ett enda långt bibelstudium. Alla tidigare indoktrinerade verser fick genom den Helige Andes ledning tillbaka sin ursprungliga mening. Israel och profetiorna om Jesu återkomst blev det som Herren lade på mitt hjärta. Genom många resor till Israel och bibliska platser i Turkiet, Grekland och Malta har Herren förankrat Ordet i mitt hjärta. Genom NärRadion i Malmö och bibelhelger runt om i Sverige har jag upplevt att detta är den tjänst där jag får vara till välsignelse. Sedan många år har jag haft förmånen att få knyta många kontakter med judiska vänner. Praktiskt betyder det bland annat    ordförandeskapet i Samfundet Sverige-Israel i Malmö/Lund. Jag som på 60-talet bestämde mig för att aldrig mer gå in i en kristen församling blev genom mitt bibelstudium och genom profetiska tilltal direkt ledd till den församling som jag i dag har förmånen att tillsammans med min fru och våra bägge döttrar få tillhöra.”

Läs mer om Dan här.

_________________________________________________________________________________________________

Barnkonferens

KonferensTalare medverkande o gäster-2Malin Wennerhult, från Stockholm, kommer tillsammans med flera FMU- ledare, att göra allt de kan för att barnen skall trivas. Så här berättar hon om sig själv: “Jag är född Axelsson 1973. Jag är gift med Jonas och vi bor i Stockholm med våra två små pojkar (födda 2009 och 2010). Jag är grundskollärare och tog examen 1996. Just nu är jag mammaledig från mitt jobb som lärare på Snitz resursskola (år 7-9) i Nacka. I juli 2007 startade jag firman Malins berättarhörna. Denna verksamhet kombinerar jag med mitt övriga jobb, och nu med min föräldraledighet.

I 8½ år har jag jobbat i Filadelfiakyrkan i Stockholm med barnverksamhet och skolkontakter. Det har inneburit att jag varit ledare i barngrupper (0-12 år gamla), planerat och genomfört läger, haft lekplatskyrka i Vasaparken under somrarna, haft ledarträning och gjort Bibeläventyret i skolor. I flera år har jag haft barnmöten och familjegudstjänster runt om i Sverige.

Det som driver mig är att berätta på ett sätt som fångar och berör människor. Jag strävar efter att lyckas med det oavsett om det är i tal, skrift eller genom foto och oavsett om mottagarna är vuxna eller barn. Eftersom jag är pedagog känns det viktigt att jag når fram med mitt budskap och för att göra det använder jag min kreativitet som är en av mina största tillgångar.”

________________________________________________________________________________________________

Medverkande i intressegrupper

KonferensTalare medverkande o gäster-3

CARINA HULT:

Äventyrliga Carina hade inte en tanke på att kristen tro var något för henne. Hon sökte frid i nyandligheten, men fann den trots allt till slut hos Jesus. Carina besökte sommarkonferensen senaste sommar när den hölls i Sundom. Hon är engagerad i bibel- och lärjungaskolan, Apg29.

__________________________________________________________________________________________________

KonferensTalare medverkande o gäster-4

ANDY CHAMBERS:

Andys djupaste längtan är att få se män och kvinnor växa upp i enlighet med den bild Gud har för dem. Han var tidigare pastor i England och har även verkat som pastor i Finland. Idag arbetar Andy i ledarteamet för organisationen Living Water Europe, där han har ett speciellt ansvar för arbetet i Norden och Baltikum. Andy fungerar mycket inom själavård och ledarskolning.

Han har tillsammans med sin fru Sirkku lett många ”Levande- Vatten”- kurser genom vilka man vill föra människor in i ett fördjupat kristet lärjungaskap. Familjen har tre döttrar och de bor i Vanda.

Läs “historien om Andy” här

_______________________________________________________________________________________________

Gäster på konferensen

KonferensTalare medverkande o gäster-5PASTORSFAMILJEN ERKI TAMM FRÅN ESTLAND:

För första gången i MKF:s historia öppnar vi nu upp för direktkontakt med en ny relation till Estland. Eftersom Estland geografiskt ligger nära södra Finland, känns det  extra viktigt att fördjupa och klargöra relationen med de kristna som tillhör Unionen av fria Evangeliska kristna- och Baptister i Estland.

Erki Tamm är General- sekreterare för organisationen parallellt med att han fungerar som pastor i en Baptistkyrka i Tallinn. Han kommer under konferensen att informera om och ge oss en större inblick i situationen bland de troende i Estland. Familjen består av fru Riina samt fyra döttrar: Helina, Hellika, Helerin och Heneli.

Se gärna länken för mer information på engelska: http://ekklesia.ee/info/about-union-in-english

Mer information om arbetet på svenska hittar ni här