Avslutningshögtid på Soltorp

Efter att Soltorp i Borgå varit i Fria Missionsförbundets och Missionskyrkan i Finlands ägo sedan 1975, har en försäljning av lägergården nu blivit verklighet. Den nya ägaren är en familj som övertar gården 1 februari.

Ett 50-tal personer samlades lördagen den 11 januari till avslutningshögtid på Soltorp. De flesta av samfundsstyrelsens medlemmar kunde också delta, eftersom styrelsens möte var förlagt till Helsingfors under samma weekend.

Samlingen leddes av samfundsledare Håkan Björklund. T.f biståndsledare Bjarne Rönnqvist ledde allsång med sin gamla 70-talsgitarr och gamla bibelkörer som sjöngs på Lärjungaskolan i mitten av 70-talet upplivades. Olof Göthelid, som själv var samfundsledare under den period när Lärjungaskolan och Soltorp föddes, hade gjort en sammanställning över Lärjungaskolans och Soltorps tillkomst. Guds storhet och ingripande lyste igenom Olofs hela vittnesbörd. Håkan visade ett bildpotpurri från Lärjungaskolans första år. Utifrån bilderna kunde man skönja de förändringar som vi människor går igenom. Likadant sker med våra jordiska saker… allt har sin tid!

Det började på Soltorp

Till vår stora glädje kunde Krister Gunnarsson, som själv var elev under Lärjungaskolans första år, dela vår gemenskap – som trots allt för en del kunde kännas som en sorglig avslutning. Krister inspirerade och berättade i ord och bild om hur det som en gång startade på Soltorp idag har spridit sig över hela världen genom det som kallas APG29. “Lärjungaskolan var ett frö och det har nu såtts i jorden, men det lever vidare” fortsatte rektorn för den tidigare och avslutade Lärjungaskolan Olle Eriksson. Han delade med sig några tankar om att lägga ner, sedan öppnade han upp bordet till Herrens Heliga Nattvard.

Tack till de ansvariga

Tackgåvor gavs till dem som haft huvudansvar under årens gång. Soltorp överlämnades platsen i Guds hand och vi bad för de nya ägarna.

Under söndagen hölls sedan “öppet hus” då borgåbor och församlingsfolk kunde göra fynd i samband med att huset nu så fort som möjligt skulle tömmas! (Om du vill hjälpa oss att tömma Soltorp finns det ännu många saker kvar att hämta bort.)

Lärjungaskolan lever vidare i APG 29. Vi tackar Gud för vad Lärjungaskolan och Soltorp fått betyda för många människor! Vi kan också glädja oss åt att det vi idag kan se en del av i APG29, en gång började på Soltorp!

Text: Håkan Björklund

soltorp  soltorp4 soltorp5 soltrop2