Sommarkonferens: Carina Hult om sin intressegrupp

Carina Hult från Sverige höll i trådarna för intressegruppen om nyandlighet på MKF:s sommarkonferens. Efter att konferensen avslutats skriver hon:

“Det är fint att vara hos er och känna Guds närvaro som finns mitt ibland oss. MKF känns som ett andligt hem för mig, någonting som jag är mycket glad över.

I mina seminarier ville jag beskriva och förmedla hur en resa kan se ut för en nyandligt sökande människa. Hur olika metoder kan se ut och dess rötter i andra religioner/filosofier. Att Guds hopp kan lysa in i allt detta och leda en människa till Jesus. Vi är Guds redskap som förmedlare av det hopp vi har i en Gud som söker oss från sitt håll i mötet med dessa människor.

Den respons som jag fått har varit positiv och seminarierna verkar ha intresserat. Många har relationer eller kontakter med människor som befinner sig i detta och har frågor om hur vi kan möta detta i vår omgivning. Också frågor om olika metoders ursprung har kommit.

Dessa frågor är mycket aktuella och viktiga för människor i dagens samhälle. Människor som söker är på väg och ställer frågor om livets existens och ursprung. De är inte alltid medvetna om i vilka källor de söker efter en ökad efterfrågan om det andliga.

Vi som är troende behöver veta mera om detta för att bättre kunna förstå hur vi kan bemöta detta. Vi behöver också välja väg och hur vi själva hanterar det utbud av metoder som växer fram i samhället.”

 

Mellan 5 och 20 personer, per tillfälle, deltog i mina intressegrupper.

Det är alltid meningsfullt att prata om detta och tron på den Gud som bär oss.

Vi är med och bär detta budskap om Jesus till världen, Finland, samhället, staden och till orten där vi lever.

Fortsätt gå den vägen och ha förtroende om att den helige Ande kommer att leda er där ni går bedjande fram.