MKF:s medarbetare mitt i jordskalvet

Ett kraftigt jordskalv har drabbat Nepal. Mitt i den hårt drabbade huvudstaden Kathmandu befinner sig MKF:s t.f. biståndsledare Bjarne Rönnqvist, evangelist Olle Rosenqvist och biståndsvolontär Ture Huhtamäki. MKF:s arbetare är i Nepal för en projektplaneringsresa för att utreda möjligheterna till ett biståndsprojekt uppe i bergen.

MKF:s medarbetare är chockade men oskadda, så när som på några skrubbsår och en skadad hand.

I ett textmeddelande från Kathmandu kl. 3 i natt (kl. 23 finländsk tid) skriver Olle: “Det här är en jättekatastrof. Vi, Dawa och jag, sitter vid hotellets yttre dörr färdiga att rusa ut om ett större efterskalv kommer.”

MKF följer med rapporteringen av skalvet och arbetar även med att få fram egna uppgifter om läget i Nepal. Vi uppdaterar med mer information efter hand.