Katastrofinsamling till Nepal

Frikyrklig Samverkan startar nu en katastrofinsamling för återuppbyggnaden av bostäder i Kathmandu, Nepal. Förödelsen är enorm, många har förlorat sina hem pga den svåraste jordbävningen på 80 år.

FS och MKF:s medarbetare Bjarne Rönnqvist, Olle Rosenqvist och Ture Huhtamäki var av en händelse på plats då det stora skalvet inträffade den 25.4, och har med egna ögon bevittnat hur invånarnas vardag och omgivning fullständigt raserats.

Nu behövs medel för att kunna bygga upp bostäder för de som förlorat sina hem.  Genom att vara med och bidra, kan du lindra den stora nöden i Nepal. Hjälpen når fram via den lokala organisationen Himalayan Good News. En organisation som MKF/FS sedan tidigare har ett samarbete med. Medlen används närmare bestämt för att bygga upp bostäder åt 16 familjer i Solo Thimi Bhaktapur, i östra delen av Kathmandu dalen. Ett av de områden som drabbades mycket hårt av jordbävningen.

Gör en inbetalning:

Du kan donera ditt bidrag via Frikyrklig Samverkans kontonummer:

IBAN:  FI67 4970 4420 0270 39  BIC: HELSFIHH. Använd referensnummer: 55

Polisstyrelsens tillstånd POL-214-6702. Insamlingstid 30.3.2014-30.6.2016 i hela landet, med undantag av Åland.