Pressmeddelande från MKF om Nepal

Frikyrklig samverkan startar katastrofinsamling för Nepal – Missionskyrkans utsända på väg hem till Finland

De finlandssvenska frikyrkornas samarbetsorganisation Frikyrklig Samverkan (FS) startar nu en katastrofinsamling för återuppbyggnaden av bostäder i Kathmandu, Nepal. Förödelsen är enorm, många har förlorat sina hem p.g.a jordbävningen som var den svåraste på 80 år.

Missionskyrkan i Finland hade ett team på tre personer på plats i Kathmandu när jordbävningen inträffade. Teamet gjorde planeringsarbete för ett eventuellt nytt biståndsprojekt inom sjukvård i en del av de avlägsna bergsbyarna i regionen. Projektplaneringsarbetet fick man avbryta för några dagar på grund av katastrofen. De lokala samarbetspartnerna är engagerade i katastrofarbetet.

Missionskyrkan i Finland och Frikyrklig samverkan har sedan jordbävningen inträffat jobbat för att bereda en trygg hemresa för planeringsteamet. Under dagen väntas teamet som helhet återvända till Finland. Flygtrafiken verkar nu fungera från Kathmandu flygfält.

En av Missionskyrkans projektplanerare i teamet är läkare som har erfarenhet av katastrofarbete bl.a. från pingstmissionens hjälparbete efter tyfonen Haiyan på Filippinerna 2013. Under de senaste dagarna utreddes också om hans tjänst behövdes på de lokala sjukhusen.

Missionskyrkans biståndsprojekt organiseras och planeras inom ramen för Frikyrklig samverkan (FS). Frikyrklig samverkan har startat en katastrofinsamling som når fram via lokala samarbetsorganisationer. Medlen planeras preliminärt att användas till att bygga upp bostäder åt familjer i stadsdelen Thimi i Bhaktapur, i östra delen av Kathmandu dalen.

Inbetalning kan göras till: Frikyrklig Samverkans kontonummer: IBAN: FI67 4970 4420 0270 39 BIC: HELSFIHH. Använd referensnummer: 55 (Polisstyrelsens tillstånd POL-214-6702. Insamlingstid 30.3.2014-30.6.2016 i hela landet, med undantag av Åland.)

Missionskyrkan i Finland (tidigare Fria Missionen- Fria Missionsförbundet) sände ut sin första missionär till Nepal 1895. Arbetet i Nepal fungerar i huvudsak utifrån den lokala befolkningens engagemang. Missionskyrkan i Finlands missionsarbete har under de senaste 10 åren byggt upp nya relationer till sitt första och ”gamla” missionsfält, Nepal. Det finskspråkiga systersamfundet, Suomen Vapaakirkko, har under alla dessa år varit engagerade i Nepal.

Tilläggsinformation: Håkan Björklund, samfundsledare i Missionskyrkan i Finland telefonnummer: 050-3620602