Berättelser från Nepal finns nu på nätet

MKF:s t.f. biståndsledare Bjarne Rönnqvist, evangelist Olle Rosenqvist och läkaren Ture Huhtamäki var i Nepal på en projektplaneringsresa för att utreda möjligheterna till ett biståndsprojekt uppe i bergen då den förödande jordbävningen inträffade. Alla tre klarade sig oskadda, så när som på några skrubbsår och en skadad hand, men chocken var givetvis stor. I ett textmeddelande från Kathmandu natten till söndag 26.4 skriver Olle: “Det här är en jättekatastrof. Vi, Dawa och jag, sitter vid hotellets yttre dörr färdiga att rusa ut om ett större efterskalv kommer.” Samma natt övernattade Bjarne och Ture i tält i en park tillsammans med tusentals andra. Olle intervjuades av FST:s tevenyheter samma dag som skalvet inträffade – hans berättelse kan du läsa här: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/04/25/man-vet-inte-om-livet-ska-ta-slut

Olle var den första i gruppen som lyckades ta sig hem, då han på tisdagskvällen 28.4 landade i Finland. Olle är trött efter allt som hänt och behöver tid att bearbeta de fruktansvärda upplevelserna. Trots alla frågor som säkerligen finns, hoppas MKF att detta respekteras och att Olle får möjlighet att vara ifred tills han är beredd att berätta om det skedda. Bjarne och Ture återvände till Finland onsdagen den 29.4. Bjarne och Ture mår efter omständigheterna bra och har också synts i tidningar och på teve efter att de kommit hem. Bjarnes berättelse kan du läsa här: http://hbl.fi/lokalt/2015-04-30/753586/karisbo-tillbaka-fran-nepal-jag-hade-tur-och-mar-bra (kräver inloggning), Tures upplevelser kan läsas på http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/61968 (kräver inloggning). Ture berättar också om händelserna för Yle, och på http://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/02/sundombon-ture-huhtamaki-var-med-om-jordbavningen-i-nepal kan du både läsa och lyssna till hans berättelse.

MKF kommer småningom att publicera bilder från Nepal och egna intervjuer med Bjarne, Ture och Olle.

Läs också https://mkf.fi/2015/04/20/projektplanering-i-nepal/,  https://mkf.fi/2015/04/25/mkfs-medarbetare-mitt-i-jordskalvet/ och https://mkf.fi/2015/04/28/katastrofinsamling-till-nepal/.