Ny distansutbildning i teologi – nu i södra Finland!

Responsen på den distansutbildning i teologi som inleddes förra året har varit positiv. Därför startar ytterligare en ny utbildning inkommande höst, denna gång med närstudieträffar i södra Finland.

Högskolekursen “Teologi i GT och NT, del 1” hålls under höstterminen 2015 och i januari 2016. Kursen som är värd 7,5 högskolepoäng arrangeras som distanskurs med tre närstudieträffar. Datum för närstudieträffarna är 18-19.9. i Ekenäs, 23-24.10 i Sibbo samt 22-23.1. 2016 i Ekenäs. Kursavgift är 125,-. Kostnader för mat och vid behov förmånlig övernattning tillkommer.

Förfrågningar och anmälningar kan riktas till Gabriel Grönroos (ggronroos@gmail.com), Fredrik Martin (fredrik.martin[a]betesdachurch.fi), Håkan Björklund (hakan.bjorklund[a]mkf.fi) eller Thomas Nordström (tnordstr[a]fkf.fi).

Kursen arrangeras av Finlands svenska Baptistsamfund, Finlands svenska Pingstmission, Missionskyrkan i Finland och Fria kristliga folkhögskolan i samarbete med Örebro Teologiska Högskola.