Årets sommarkonferens en lyckad tillställning

Lovsång i mötessalen.

MKF:s sommarkonferens hölls i år i Vasa den 10-14 juni. Som värdförsamlingar stod Missionskyrkorna i Kvevlax, Vasa och Sundom. Arrangemanget löpte väl och Sionkyrkan visade sig fungera som en ypperlig konferensplats för de behov som MKF har gällande de praktiska arrangemangen av en sommarkonferens.

Huvudtalarna Elsworth Williams (Guyana) samt Niklas Piensoho (Stockholm) gav på sina olika och personliga sätt viktiga bidrag för att konferensen skulle få det innehåll som den faktiskt fick. MKF- missionen presenterades på ett varierande sätt under hela konferensen. Många personer hjälpte till med sång- och lovsång, mötesledning, tolkning, praktiska funktioner, barn- och tonårsmöten, etc.

Vi säger ett stort tack till alla som deltog och till alla som på olika sätt hjälpte till!

I augusti läggs undervisningen från konferensen upp på MKF:s hemsida. I höstens nummer av tidningen På Väg (nr 3) kommer också ett längre sammandrag av konferensen att publiceras.