Olle Rosenqvist till Indien och Nepal i oktober

Efter en vår och sommar med traumabearbetning efter jordbävningen i Nepal i april, känner sig Olle Rosenqvist nu trygg och stabil igen och redo att fortsätta arbetet med Evangelistmissionen. I oktober (6.10) reser han till Mirik i Indien för att vara med på höstens ledarträning på bibelskolan där. (Platsen för ledarträningen är ännu oklar på grund av sprickor i bergen, orsakade av vårens jordbävning, som nu under monsunregnen spränger loss jordmassor och orsakar jordskred.) Därefter reser Olle, tillsammans med Dawa Singye, vidare till Nepal och Kathmandu.

Olle ber om ekonomisk hjälp och förbön inför  resan. Olle skriver: “Martyrkyrkans Vänner betalar seminariet i sin helhet och bidrar dessutom med 5000 euro till katastrofhjälp. Så för vår del handlar det om medel till mina resor och till boendet. Tillsammans är vi med och når människor med evangelium i områden där Kristi kropp just nu håller på att växa sig stark! Vill du vara med och göra det möjligt? Var också med i förbön om beskydd och om kraft att presentera evangeliet så som Jesus själv vill ha det presenterat. Tack skall du ha för att du vill vara med!”

Olle tackar också för alla förböner som burit honom under den senaste tiden.

Om du vill vara med och stöda resan i oktober, gör då en inbetalning till MKF:s konto FI57 405510 2025 7071 (märk betalningen med “Nepal”).