Ännu hinner du underteckna uppropet om bistånd!

De stora nedskärningarna av biståndet riskerar det arbete som görs för det allra fattigaste barnen i världen. Man är tvungna att avsluta arbetet i flera länder och tiotusentals barn riskerar att bli utan hjälp. Genom medborgarorganisationernas gemensamma namninsamling krävs rimlighet i nedskärningarna samt tidtabellen i vilken vi tvingas genomföra dem.

Påverka – Underteckna uppropet nu!

Uppropet är öppet tills måndagen den 7.9 kl. 12 på addressen: www.pelastetaankehitysyhteistyo.fi/sv

Organisationerna överlämnar uppropet till biståndsministern tisdagen den 8.9  i samband med Vi bryr oss – Åsiktsyttringen som inleds kl. 8.00 i Esplanadparken i Helsingfors. Välkommen med!

untitled2