Böneupprop för missionen maj 2023

“Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig.
Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats.
För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid.
För Herrens, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda.”
 – Psalm 122:6-9

“Arbetet som European Coalition for Israel gör är ett arbete som kanske inte ses som klassiskt missionsarbete. Men ECI har i 20 år verkat för att stoppa antisemitismens framfart i europa och stadfästa staten Israels existensrätt och rättvisa behandlingi de politiska korridorerna. att be för, välsigna och stödja Guds egendomsfolk genom vilka han valde att sända frälsaren är också en god uppgift i Guds rike och med hjälp av Tomas Sandell, Tor Göte Gull och deras medarbetare får MKF vara en del av detta. Tillsammans kan vi göra en skillnad.” 

– Markus Linde, Missionskoordinator MKF

Vill vara en röst
European Coalition for Israel (ECI) är en ideell organisation som är dedikerad till att främja och skydda Israels intressen i Europa. Koalitionens uppdrag är att se till att Israel behandlas rättvist och med respekt av europeiska regeringar, media och det civila samhället.
        ECI strävar efter att bygga relationer med europeiska ledare och beslutsfattare för att främja ömsesidig förståelse och stöd för Israel. Genom sitt arbete förespråkar ECI för försvaret av Israels säkerhet och dess rätt till självförsvar, samt för ett erkännande av Israels unika bidrag till vetenskap, teknik och kultur. ECI tillhandahåller också en plattform för pro-israeliska aktivister och organisationer över hela Europa att ansluta, samarbeta och förstärka sina röster. Den engagerar sig i opinionsbildning på gräsrotsnivå, organiserar konferenser, seminarier och offentliga evenemang och utvecklar utbildningsresurser för att informera och stärka sina anhängare.
        En av nyckelfrågorna som ECI fokuserar på är att bekämpa antisemitismen i Europa, som har sett en ökning de senaste åren. Koalitionen arbetar för att avslöja och motverka antisemitisk retorik och handlingar, inklusive de som försöker delegitimera Israels rätt att existera. Sammantaget är den europeiska koalitionen för Israel en viktig organisation i Europas pro-israeliska nätverk, som outtröttligt arbetar för att främja Israels intressen och värderingar och se till att landet behandlas rättvist och med respekt i det europeiska samhället.

20 år av arbete
European Coalition for Israel (ECI) firade 20-årsjubileum i Bryssel den 7-8 mars. Ca 80 inbjudna gäster samlades den 7 mars till festmiddag på hotell Stanhope i centrala Bryssel. ECI välkomnade gäster från hela Europa och även flera från USA. Bl.a. Israels och Bahrain’s ambassadörer till EU, flera EU-parlamentsledamöter och tjänstemän från Europeiska Kommissionen hedrade festen med sin närvaro.
      I sitt välkomsttal konstaterade ECI:s styrelseordförande Tor Göte Gull att ECI under de gångna 20 åren gått igenom många olika faser, både positiva och mindre positiva, men att ECI med tillförsikt ser på framtiden.

Vi arbetar alla tillsammans för det judiska folket och för Israels rätt till sitt land.”

Förutom god mat kunde de samlade njuta av hälsningar från olika delar av världen, både av närvarande gäster och sådana som skickat videohälsningar. ECI:s grundare, Tomas Sandell, summerade de gångna 20 åren i sitt anförande. Också en video över de gångna 20 åren presenterades. Festligheterna fortsatte den 8 mars i EU-parlamentet där ECI ordnade en konferens om de så kallade “Abraham accords”, dvs de avtal mellan Israel, Förenade Arabemiraten och Bahrain (och senare Marocko), som undertecknades i september 2020 för att normalisera förhållandet mellan länderna. Både Israel, Förenade Arabemiraten och Bahrain var representerade på konferensen. Syftet var att diskutera hur EU kunde bli mera involverat i normaliseringsprocessen i Mellanöstern. Flera EU-parlamentsledamöter efterlyste ett djupare engagemang från EU för den pågående processen.

“Vi är tacksamma till Gud för att Han lett och välsignat ECI:s arbete i 20 år. Vi ber om fortsatt välsignelse och vishet för de kommande 20 åren”  – Tor G Gull
Hur kan vi be för European Coalition for Israel?

– Be för Personalen och dess uppgifter
– Be för flera medarbetare
– Be för bönekonferensen i Jerusalem i September
– Be för hur vi ska gå vidare med arbetet i FN i New York 
– Be för EU arbetet i Bryssel
– Be att vi finner ledare för vår avdelning i USA

Hur kan vi ge till European Coalition for Israel?
Om du vill vara med och stödja ECIs arbete ekonomiskt så kan Du skicka Din gåva via MKF. 

IBAN konto: FI57 4055 1020 2570 71         SWIFT: HELSFIHH 
Skriv referens eller meddelandet ”ECI” eller “European Coalition for Israel” 
Du kan också ge din ge din gåva till MKF genom Mobilepay med koden 55058, med samma referens eller meddelande som ovan.