BÖNEUPPROP FÖR MISSIONEN OKTOBER 2023

“Sjung för Herren en ny sång, sjung för Herren, hela jorden!
Sjung för Herren, lova hans namn, kungör hans frälsning dag efter dag!
Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under!
Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen.
Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom”
 – Psalm 96:1-6

“Det är med hjärtat fyllt av tacksamhet och ödmjukhet som jag landade hemma i Finland den tolfte september tillsammans med Bjarne Rönnqvist efter en vecka i Arusha, Tanzania där vi gjort en monetoreringsresa till skolbygget som Missionskyrkan i Finland var med och bidrog till genom våra biståndsprojekt för några år sedan. New Life Academy är en del av New Life Outreach i Arusha som är det evangelistiska arbete som Dr Egon och Hanna Falk tillsammans med sin son Ruben Falk byggt upp sedan 1974. Det är en plats där deras och vårt engagemang och insatser har gjort en betydande skillnad i livet för många, och nu ber vi tillsammans för dess fortsatta framgång och välgång och speciellt 

New Life Academy har inte bara blivit en skola; det har blivit ett hoppens och möjligheternas centrum för eleverna. Från dagis till högstadieålder har skolan erbjudit en trygg och stödjande miljö där våra barn kan växa och utvecklas. Utöver akademisk kunskap har de också fått möjlighet att utforska konst, idrott, musik och personlig utveckling. Skolan har verkligen blivit en fristad för lärande och tillväxt och det finska stödet har varit avgörande för att få igång denna skola som gör sådan stor skillnad. Här har skapats en oas av utbildning och möjligheter mitt i svårigheterna och fattigdomen. Vi har gemensamt tagit steg mot att förändra liv och bygga en bättre framtid för Arushas samhälle och Tanzania. Låt oss fortsätta att stötta New Life Academy och liknande projekt som strävar efter att göra en verklig skillnad i världen.

Jag vill uppmana oss alla att fortsätta att be, att vi skulle engagera oss och att fortsätta att tro på kraften i utbildning. Tillsammans kan vi, som skolans slogan är, utrota fattigdom genom utbildning och skapa möjligheter för varje barn att blomstra och nå sin fulla potential.”

– Markus Linde, Missionskoordinator MKF

Hur kan vi be för Tanzania och New Life Academy?

Himmelske fader, vi kommer till dig idag med tacksamhet i våra hjärtan för den välsignelse det har varit att vara en del av New Life Academy i Arusha, Tanzania. Vi tackar dig för de 800 eleverna som nu har en möjlighet till utbildning, för de lärare och ledare som sätter sitt hjärta i att forma deras framtid och för det samhälle som har blomstrat runt denna skola.

Vi ber för Tanzania som nation, att du ska vägleda dess ledare i att främja fred, rättvisa och ekonomisk utveckling. Låt ditt ljus lysa över hela landet och hjälp dem att övervinna utmaningar och svårigheter.

Vi ber särskilt för New Life Academy och dess ledare. Ge dem visdom och styrka att fortsätta att utbilda och inspirera eleverna. Låt skolan vara en plats där kunskap, karaktär och tro tränas och uppmuntras.

Vi ber om ditt beskydd över de elever som går på New Life Academy. Hjälp dem att drömma stora drömmar och ge dem möjligheten att förverkliga dem. Låt dem växa upp till att bli medvetna medborgare och goda människor som kan påverka sin omgivning positivt.

Vi ber om ditt överflöd över skolan och dess projekt. Måtte de ha resurserna de behöver för att fortsätta sin goda gärning och utöka sin inverkan på samhället.

Slutligen ber vi om att du ska använda oss som dina redskap, oavsett var vi befinner oss, för att stödja och uppmuntra New Life Academy och liknande initiativ runt om i världen.

Tack, käre Gud, för att du hör våra böner och för att du välsignar oss med möjligheten att göra en skillnad i denna värld. Vi överlämnar Tanzania och New Life Academy i dina händer och ber om din vägledning och välsignelse.

I Jesu namn ber vi detta. Amen.

Hur kan vi ge till arbetet med New Life Academy 
Just nu finns behovet att reparera skolans vattenpump och fördjupa borrhålet. Med en uppskattad kostnad på 4000€ kan vi se till att skolan har tillgång till ett pålitligt och tillräckligt med rent vatten. Under tiden vi väntar på att samla in dessa medel, går 1/3 av den totala summan varje månad för att leverera rent vatten till skolan. Detta är en påminnelse om den pågående utmaningen som skolan och dess elever står inför när det gäller tillgången till rent vatten. Varje bidrag, oavsett storlek, är en värdefull investering i deras framtid och hälsa. Låt oss tillsammans säkerställa att skolan snart har en fungerande vattenpump och att eleverna inte längre behöver oroa sig för tillgången till rent vatten. Din donation kan göra en betydande skillnad och ge hopp om en bättre framtid.

Dessutom finns det behov av sponsorer, skolfaddrar, som skulle vara villiga att sponsra en elev med antingen halvt eller fullt sponsorskap. Det kostar 40€ per månad för att ha en elev på fullt sponsorskap eller 25€ på halvt sponsorskap. I sponsorskapet så ingår förutom skolgångsavgiften också skoluniform och upp till 3 mål mat om dagen. Dessa sponsorskap underlättar för fattiga familjer och föräldralösa barn att kunna låta sina barn gå i skolan.
Vill du veta mer om att bli skolfadder så kan du kontakta Markus Linde på markus.linde@mkf.fi

MKF konto
IBAN konto: FI57 4055 1020 2570 71         SWIFT: HELSFIHH
Skriv referens New Life Academy Tanzaniaeller NLA Tanzania
Du kan också ge din ge din gåva till MKF genom Mobilepay med koden 55058, med samma referens eller meddelande som ovan.