Böneupprop för missionen september 2023

“1 Herren sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”  

– 1 Mos 12:1-3


“Sedan ett år tillbaka så fick Andreaskyrkan i Helsingfors bli del av ett missionsarbete som också stöds av vårt systersamfund Suomen Vapaakirkko. Andreaskyrkan är nu, genom den internationella gruppen som nu kallar Andreaskyrkan hem, del som månatlig stödjare av ett arbete i Bangkok, Thailand. 
           Att stödja mission i hednaländer har alltid varit en central del av MKFs arv och vår tro. Det ligger i vårt DNA att sprida budskapet om frälsaren Jesus Kristus till alla hörn av världen, oavsett kulturella och geografiska gränser. Ett sådant hedniskt land där missionärer och kristna organisationer har haft en betydande inverkan är Thailand. I detta fördjupade sammanhang utforskar vi Thailands behov av att lära känna Jesus Kristus som sin frälsare och hur missionärer har arbetat för att föra det goda budskapet till detta vackra och mångfacetterade land.”


– Markus Linde, Missionskoordinator MKF


Vem är Linnea och Pauli?
Vi är Linnea & Pauli Lindelöf och vi har arbetat i Thailand som missionärer sedan 2016. Linnea är grundskollärare och Pauli är ordinerad pastor i Evangeliska Frikyrkan i Finland (Vapaakirkko).

De första fyra åren i Thailand arbetade vi i en lantlig by i norra Thailand men för tillfället bor och arbetar vi i Bangkoks storstadsområde. Vi arbetar tillsammans med Fida International i partnerskap med ett lokalt samfund, The Full Gospel Churches of Thailand, utsända av Vapaakirkko.

Vi arbetar både på lokal och samfundsnivå. På lokal nivå arbetar vi i en liten kyrka som heter Amen2 med pastor Plaa. Vårt huvudansvar är ungdomsarbetet, men vi hjälper även till med barngudstjänsten, undervisar vissa söndagar och stöttar pastor Plaa i hennes arbete. På Samfundsnivå ingår vi i två kommittéer som leds av thailändska pastorer. Den ena kommittén utvecklar och stöder församlingsplanteringsarbete runt om i Thailand och den andra skapar och utvecklar vägar för thailändare att bli missionärer och informerar och inspirerar även kyrkor om behovet av missionärer runt om i världen. Båda dessa kommittéer har precis börjat sitt arbete.

Thailand är ett buddistiskt land med endast en liten minoritet (ca 1%) av kristna. I det område vi arbetar identifierar endast 0,3 % av befolkningen sig som kristna men vi hoppas att den siffran skall öka med tiden. 

Hur kan vi be för Thailand och Lindelöfs?
– Be för Lindelöfs som par 
– Be för Lindelöfs roll i den lokala församlingen
– Be för Lindelöfs roll i Samfundets arbete med församlingsplantering.
– Be för de lokala Thaifolk som blir tränade till missionärer och församlingsplanterare
– Be för väckelse i Thailand
– Be att dem skulle vara ett i Guds Ande 
 
Hur kan vi ge till Lindelöfs arbetet i Thailand?
Om du vill vara med och stödja Lindelöfs arbete ekonomiskt så kan Du skicka Din gåva till något av nedanstående

Till MKF
IBAN konto: FI57 4055 1020 2570 71         SWIFT: HELSFIHH 
Skriv referens Lindelöfs Andreaskyrkan
Du kan också ge din ge din gåva till MKF genom Mobilepay med koden 55058, med samma referens eller meddelande som ovan.

Till Andreaskyrkan
IBAN konto: FI53 4055 1110 0097 88
Skriv meddelandet Lindelöfs
Du kan också ge din ge din gåva till FMU genom Mobilepay med koden 71786, med samma referens eller meddelande som ovan.