Posts by Sabina

Böneupprop för missionen september 2023

“1 Herren sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar […]

Böneupprop för missionen juni 2023

“Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen, jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. De ödmjuka skall äta och bli mätta, de som söker Herren skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt. Alla jordens ändar skall tänka på det och omvända sig till Herren. Hednafolkens alla släkter skall tillbe inför dig. Ty riket är Herrens.” – Psalm 22:26-29 “Vårt samfund i Missionskyrkan […]

Böneupprop för missionen maj 2023

“Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig.Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats.För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid.För Herrens, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda.” – Psalm 122:6-9 “Arbetet som European Coalition for Israel gör är ett arbete som kanske inte […]