Posts by Sabina

Böneupprop för missionen maj 2023

“Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig.Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats.För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid.För Herrens, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda.” – Psalm 122:6-9 “Arbetet som European Coalition for Israel gör är ett arbete som kanske inte […]