Böneupprop för missionen November 2023

“Salig är den som bryr sig om den fattige! 
Herren ska befria honom på olyckans dag.
Herren ska bevara honom och hålla
honom vid liv, han ska skattas lycklig i landet.
Du utlämnar honom inte åt hans fienders vilja.”
 – Psalm 96:1-6

Att hjälpa andra är en grundläggande människlig dygd som många ser som en moralisk plikt. Från ett bibliskt och kristet perspektiv har medmänsklighet och solidaritet med dem som har det sämre en central roll. I Bibeln uppmanas vi gång på gång att älska vår nästa som oss själva och att vara barmhärtiga mot de som lider. Denna kristna värdegrund har inspirerat många att engagera sig i olika välgörenhetsverksamheter runt om i världen, inklusive organisationer som “Andreashelps” i Helsingfors och “Brödkyrkan” i Ekenäs.

“Andreashelps” och “Brödkyrkan” är två exempel på inre-, diakonal, mission som aktivt arbetar för att hjälpa dem som behöver det mest. Deras arbete bygger på principen att varje individ förtjänar en chans till ett bättre liv, oavsett deras ekonomiska eller sociala situation. De strävar efter att lätta bördan för de mindre privilegierade och erbjuda dem hjälp, hopp och kärlek i en värld som ofta kan vara hård och orättvis.

I det följande kommer vi att utforska dessa två organisationer närmare, deras mål och insatser för att göra skillnad i samhället och förverkliga det kristna budskapet om att hjälpa de nödlidande. Genom att reflektera över deras arbete hoppas vi kunna inspireras att själva bli mer delaktiga i att hjälpa våra medmänniskor och därmed följa det kristna budet om att älska och tjäna vår nästa.

– Markus Linde, Missionskoordinator MKF

Brödkyrkan i Ekenäs har varit en viktig del av vårt samhälle sedan dess grundande år 2012. Varje tisdag, när vi samlas i Brödkyrkan 2023, skapar vi en fridsam plats där Guds ord och vittnesmål delas, musik fyller luften och böner förenar oss. Vi ger också en överblick över vad som väntar i församlingen under den kommande veckan och erbjuder möjlighet till personlig förbön för alla som söker det.

I samband med våra samlingar, delar vi ut färskt bröd från Fazer, och ett lokalt bageri och café som bidrar med bröd från föregående dagar. Det är viktigt att notera att under “Corona”-pandemin minskade våra brödleveranser från Fazer avsevärt. Det ledde till en diskussion om att sätta Brödkyrkan på paus i höst. Trots detta bestämde vi oss för att fortsätta vårt värdefulla arbete när våra besökare uttryckte en stark önskan om att Brödkyrkan skulle fortsätta. Vi kände stöd från vår församling och denna beslutsamhet ledde till att Fazers brödleveranser återupptogs.

Vid våra kaffebord är gemenskapen central. Gratis kaffe serveras alltid som en viktig del av vårt koncept. Många av våra besökare lever ensamma, och Brödkyrkan ger dem en möjlighet att mötas, dela sina livshistorier med varandra, och få det stöd och uppmuntran de behöver i sin vardag. För närvarande samlas vi med en varierande grupp på ungefär 15-20 personer vid varje Brödkyrka.

Som en hängiven besökare en gång uttryckte det: “Alla delar av Brödkyrkan är viktiga för mig: andakten, gemenskapen och brödet!” Vi ser fram emot att fortsätta att erbjuda detta betydelsefulla samhällsinitiativ och välkomnar alla som vill vara en del av vårt sammanhang.

– Maria Nikander, Pastor Ekenäs Missionskyrka Sedan vår start år 2015 har AndreasHelps regelbundet arrangerat matutdelningar varje torsdag mellan klockan 14 och 17, då öppnar vi våra dörrar på Högbergsgatan 22 för att erbjuda färdigt packade matkassar till dem som behöver det. Våra matutdelningar är öppna för alla, och vi välkomnar varje individ som känner behov att komma och ställa sig i kön för att få en matkasse. 

Antalet kunder som besöker oss har stadigt ökat, och i ljuset av utmaningarna som coronapandemin och konflikten i Ukraina har medfört, samt de stigande matpriserna, har efterfrågan på vår hjälp blivit än större. För närvarande kommer 450-600 kunder varje vecka till Andreaskyrkans matutdelning. Vårt arbete möjliggörs av över 40 frivilliga som engagerat sig i matutdelningen vecka efter vecka. Dessa volontärer kommer från olika församlingar och en del har anslutit sig efter att ha sett den slingrande kön utanför kyrkan.

I samband med vår församlings 140-årsjubileum hade vi förmånen att kunna välkomna dagens 500 gäster till en minnesvärd torsdag. I kyrksalen kunde våra gäster avnjuta kaffe och tårta i en atmosfär fylld av vacker livemusik. Det var en dag fylld med glädje och gemenskap när vi firade vårt långa och betydelsefulla församlingsliv.

Bland våra kunder finns en mångfald av människor, inklusive finländare, invandrare, flyktingar, papperslösa, bostadslösa, studerande, människor i alla åldrar, barnfamiljer, ensamstående föräldrar, studenter, kristna, muslimer och människor med olika trosuppfattningar, samt de som inte bekänner sig till någon tro. Alla är hjärtligt välkomna till vår matutdelning. Vi är här för att stötta och bistå i den utsträckning vi kan.

– Markus Österlund, Pastor och föreståndare Andreaskyrkan

Hur kan vi be för Brödkyrkan och Andreashelps?

Brödkyrkan
– Tacka för att vi får  bröd från Fazer igen att dela ut och att ”brödflödet” fortsätter.
– Om en ökad Gudsnärvaro och hunger efter Jesus hos dem som kommer till Brödkyrkan!
Att Herren i sin kärlek skulle få tala och beröra mänskor på ett personligt sätt som leder till frälsning, efterföljd och andlig tillväxt.
– Att nya besökare skulle hitta till oss  och känna sig välkomna!
– Om kraft och utrustning för dem som troget tjänar i Brödkyrkan och om flera medarbetare !
– Om Herrens ledning och lyhördhet för oss som står i arbetet, så att vi kan forma om ”arbetet” om så skulle behövas. Att vi inte trampar på i gamla hjulspår.

AndreasHelps
– Bed att maten fortsätter räcka till 
– Bed att vi finner fler vägar in i människors liv med evangeliet
– Att vi finner vägar att allt mer kunna ta in människor i kyrkorummet för samtal och gemenskap
– Tacka Gud för våra frivilliga och bed att han välsignar dem alla. 

Hur kan vi ge till Brödkyrkan och Andreashelps?

Genom MKFs vanliga konton kan man skänka sin gåva som sedan oavkortat delas till brödkyrkan och AndreasHelps. 

MKF konto
IBAN konto: FI57 4055 1020 2570 71         SWIFT: HELSFIHH
Skriv referens Diakoni i Finland
Du kan också ge din ge din gåva till MKF genom Mobilepay med koden 55058, med samma referens eller meddelande som ovan.