På väg 2-2023

Höstens nummer av På Väg har i dessa dagar sänts ut till postlådorna. I tidningen vill vi erbjuda läsaren en inblick i och ett tvärsnitt av det som Gud gör i samfundet, i de olika lokalförsamlingarna och ute i världen. Med önskan om givande lässtunder samt en fridfull adventstid! 

Bästa hälsningar,
Roger Andersson, tf samfundsledare
På Vägs redaktion

PS. 
Du kan också ladda ner din egen kopia nedan, och det går som vanligt bra att komma med feedback och tankar om tidningens utformning och innehåll.