Böneupprop för missionen December 2023

“Att Midvinterveckan har en speciell plats i mitt hjärta är ingen överdrift, när jag kom med i missionskyrkans sammanhang när jag flyttade till Finland så var Midvinterveckan en av de sakerna som jag snabbt hittade till. Där fann jag mig en plats där jag fick ansvar och möjlighet att växa i det jag kunde, det gick sedan över att jag fick ta lägerchefsmanteln i en något tumult tid där teamet byttes ut i stort. Men det som slagit mig om och om igen under årens lopp är hur Gud verkar vilja använda MVV som en del av det större som händer i svenskfinland, tillsammans med Sions Påskfestival, sommarläger i samarbete med andra frikyrkosamfund samt de lokala församlingarnas ungdomsarbete  ser vi hur det täcker upp ett behov av gemenskap hos den yngre generationen. MVV har också alltid varit en plats där unga kan få möta Gud och ta emot budskapet om frälsningen. Min önskan är att vi skall fortsätta se Gud verka i ungas liv på det som förmodligen är Nordens äldsta frikyrkliga nyårsläger. Jag vill också stämma upp i bön för Lägerchef Maria Pettersson som dragit MVV genom de i vår tid svåraste åren. Låt Maria och resten av Planko (Planeringskommittèn) se frukten av sitt arbete i Guds rikliga välsignelse.”

– Markus Linde, Missionskoordinator MKF

Midvinterveckan är ett återkommande ungdomsläger som detta år ordnas vid KREDU Folkhögskola i Nykarleby. Det är fint att få vara med och ordna ett läger som ordnas för 87:e gången och som fått vara till välsignelse under flera års tid för många generationer. 
Årets Midvintervecka har temat ”Position” utgående från Efesierbrevet. Som inbjudna talare har vi Stefan Forsbäck och Marcus Olsson. Talarna kompletteras med en hel drös andra ledare som frivilligt ställer upp med både tid och engagemang för att förvalta det som såtts in på Midvinterveckan år från år i ungdomarna. Personligen ser jag fram emot lägret och allt det Gud kommer att göra där. För det är en sak jag är säker på: Gud är med och Gud vill möta oss och kommer att göra det på ett eller annat sätt. Det är det som gör läger så spännande. Som jag redan nämnde finns det många frivilliga som ställer upp för att ordna Midvinterveckan och lägret vore ingenting utan dem. Ifall någon ännu vill komma med och hjälpa på olika sätt finns det både hjärterum och stjärterum! Ifall du inte kan komma med på plats men ändå vill hjälpa till går det att be för lägret eller bidra med en ekonomisk gåva. Genom den ekonomiska gåvan till Midvinterveckan bidrar du rent konkret till att Midvinterveckan kan ordnas samt att vi kan fortsätta ordna lägret kommande år. Förutom de konkreta utgifterna med lägret bidrar gåvan även till den inre missionen med att nå ut med evangeliet till ungdomar och unga vuxna i Finland.


Böneämnen för MVV:

 • Ungdomarna
 • Midvinterveckan en plats att möta Jesus
 • Ett läger med Jesus i centrum
 • Omvändelse och frälsning
 • Befrielse för de som är bundna
 • Att ledarskapet utrustas med de gåvor som behövs att hjälpa ungdomarna och varandra
 • Beskydd
 • Att praktiska arrangemang fungerar
 • Ork och kraft för ledare att vara närvarande och tillgängliga
 • Lovsångsteamet
 • Att kontakter knyts mellan andliga föräldrar och ungdomarna
 • Familjeband i Kristus och hållbara relationer som fortsätter utanför lägret

Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.
Efesierbrevet 2:18-19.

Gott nytt år önskar lägerchefen! 
Maria Pettersson

Hur kan vi ge till Midvinterveckan?
FMUs konto
Föreningen Missionskyrkans Ungdom r.f.
IBAN konto FI 18 4958 0010 1095 55
Referens/Meddelande: Midvinterveckan

Du kan också ge din ge din gåva till FMU genom Mobilepay med koden 56186, med samma referens eller meddelande som ovan.

FMU:S insamlingstillstånd: RA/2020/373