Information om konferensen

NÄR?

10-14 juni 2015

VAR?

Konferensplatsen för MKF:s sommarkonferens detta år är Sion, Skeppsgatan 11, i Vasa.

Tema

Temat är: ¨Följ mig”! – lärjunge 2015.

Huvudtalare

Årets huvudtalare är Elsworth Williams från Guyana och Niklas Piensoho från Stockholm.

Genom missions- och biståndsarbetet har MKF under många år haft en djup relation med Full Gospel Fellowship i Guyana, där Elsworth Williams är den ansvarige ledaren. Han har en tjänst som apostel i alla de församlingar som finns med i Full Gospel Fellowships nätverk. Läs mer om Elsworth Williams här.

Vi är också mycket glada över att Niklas Piensoho, ansvarig ledare för Filadelfia i Stockholm, kommer tillbaka som en av konferensens huvudtalare. Niklas var en av huvudtalarna för två år sedan när konferensen hölls i Sundom och hans förkunnelse berörde många. Läs mer om Niklas Piensoho här.

Seminarier och workshops

I år kommer vi inte att ha parallella seminarier i konferensen. Seminarierna hålls istället av de gästande huvudtalarna samt av de hemmavarande missionärerna. Se mer info om talare och teman i programmet.

Mat

Mat ordnas för anmälda konferensdeltagare i Sion.

Logi

Logi ordnas i privata hem och på Fritidsgården. Ifall du har möjlighet att bo hos vänner och bekanta, och på det sättet kan ordna ditt eget boende, är vi mycket tacksamma.

Anmälan

För dem som önskar äta i konferensens matservering eller önskar att logi ordnas av MKF, kan anmälan om detta göras via webbanmälningen. Anmälan till konferensen och till boendet sker via formuläret som finns på MKF:s hemsida eller genom att ringa 050-3620602. Sista anmälningsdag för mat och logi är 31 maj.

Ekonomi

Under sommarkonferensen upptas inga deltagaravgifter varken för mat eller logi. Istället uppbärs frivilliga gåvor. Bidrag kan ges enligt ”offerglädjens stund”- principen. Det här är tillfällen där var och en har möjlighet att ge utifrån sin egen ekonomiska situation. På detta sätt kan alla delta i konferensen! Någon har inte möjlighet att ge så mycket, medan någon annan kan ge så att det blir möjligt för andra att vara med!

I konferenskansliet finns också en betalningsterminal som kan ta emot bankkortsbetalningar. Självkostnadspriset för maten (vuxen 20 €/dag) (barn 5-17 år 15€/dag).

Café och bokförsäljning

Konferenscaféet håller öppet vissa tider under dagens lopp. Där kan man köpa kaffe- och tilltugg, saft, läsk, glass samt annat smått och gott.

Bön

Vi kan allesammans, redan nu, förbereda sommarkonferensen genom att vi lägger den i bön inför Gud! Tack för att DU vill ta del av konferensförberedelserna genom att be för denna vecka och allt det som Gud vill göra! Varje kväll hålls en gemensam bönesamling mellan kl. 18-18:45.

Årsmöten

De lokala församlingarnas valda ombud samlas till årsmöte för både Missionskyrkan i Finland samt Fria Missionsförbundet rf. torsdagen den 11 juni kl. 13- 17. På föredragningslistan ligger närmast sedvanliga ärenden. Fria Missionsförbundets Ungdom rf. håller sitt årsmöte fredag kl. 13.
Detaljerad årsmötesinformation samt fullmakter sänds till församlingarna i slutet av maj månad.

Missionen

Under konferensen ordnas några eftermiddagsseminarier där olika missionärer presenterar och berättar om det arbete de är involverade i.

Nattvardsgemenskap

I samband med lördagens förmiddagssamling firar vi också nattvard.

Familjegudstjänst på söndagen

Årets konferens avslutas med en familjegudstjänst för alla åldrar.

Barn och ungdom

Barnen och ungdomarna har sin egen konferens under mötessamlingarna.
Om du har frågor rörande barn- och ungdomsprogrammet, kontakta Per- Richard Levälahti: pricken[a]fmu.nu.
Info om barnens och tonåringarnas program finns här.

lovsång

Lovsången leds av de lokala församlingarnas lovsångsteam.

För mer information

Vill du fråga något kring årets sommarkonferens, var vänlig kontakta:
Håkan Björklund: hakan.bjorklund[a]missionskyrkan.fi
Roger Andersson: roger[a]vasamissionskyrka.fi