Talare

niklas piensoho

Niklas Piensoho är en uppskattad talare i många sammanhang. Han är pastor och föreståndare för Nordens största frikyrkoförsamling, författare till ett flertal böcker, kaplan i Sveriges Riksdag och en flitigt anlitad förkunnare. Niklas besökte sommarkonferensen både 2007 och 2012, och många berördes då av hans undervisning. I år gör han en efterlängtad comeback!

Niklas Piensoho är pastor sedan 24 år, och numera föreståndare i pingstförsamlingen Filadelfia i Stockholm – en församling med omkring 6000 medlemmar. Han växte upp i Västerås i Sverige där familjen tillhörde missionsförsamlingen på orten. Niklas har också själv varit pastor inom svenska Missionskyrkan, och är numera även kaplan för den kristna riksdagsgruppen i Sveriges Riksdag.

Niklas är en uppskattad talare, ledare och bibellärare i många sammanhang. Han är också författare och har gett ut åtta böcker, bland annat bästsäljaren 100 dagar med Jesus och den nya boken 365 dagar med Jesus som ges ut i år.

elsworth williams

Elsworth Williams är ansvarig ledare för Full Gospel Fellowship i Guyana, som MKF under många år samarbetat med kring olika biståndsprojekt. Elsworth är också en uppskattad förkunnare som predikat i många sammanhang i många länder.

Elsworth kom till tro som 15-åring och sex månader senare började han predika. Elsworth har studerat på bibelskola bl.a. i Sverige, och har varit pastor i Guyana och grannlandet Surinam över 30 år.

Elsworth har också tidigare besökt såväl MKF:s sommarkonferens som olika församlingar i Finland vid flera tillfällen, och hans undervisning har varit uppskattad. Elsworth har tillsammans med sin fru Carmen, som också gästar konferensen, fått uppleva Guds trofasthet på mirakulösa sätt många
gånger. En av Elsworths grundprinciper är därför att alltid förtrösta på Gud.

Elsworth är tacksam för allt det stöd han och Full Gospel Fellowship fått från MKF genom åren. Arbetet som de utför i Guyana skulle inte vara möjligt att genomföra utan stöd utifrån.