Böneupprop för missionen juni 2023

“Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen, jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. De ödmjuka skall äta och bli mätta, de som söker Herren skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt. Alla jordens ändar skall tänka på det och omvända sig till Herren. Hednafolkens alla släkter skall tillbe inför dig. Ty riket är Herrens.”
 – Psalm 22:26-29

Vårt samfund i Missionskyrkan i Finland är en sammanslutning av 14 församlingar som sträcker sig över hela landet, från Jakobstad i norr till Mariehamn i väst, Helsingfors i söder och Borgå i öster. Sedan väckelsen på mitten av 1800-talet har vi i Fria Missionen, det som blev Missionskyrkan i Finland och Suomen Vapaakirkko, verkat för ett liv i tro och efterföljelse på bibelns grund. Dessa våra församlingar utgör en mångfaldig gemenskap av troende som samlas för att fira Gudstjänst, dela gemenskap och på olika sätt sprida evangeliet i sina lokalsamhällen. Tillsammans strävar vi efter att vara ljusets bärare och tjäna vårt land med kärlek och hopp. Oavsett var vi befinner oss geografiskt är vi förenade i vår tro och vår önskan att förverkliga Guds vilja här i Finland. Till på det har vi även vårt Ungdomsförbund, Föreningen Missionskyrkans Ungdom, som varje år når ut till hundratals barn och unga i Svenskfinland genom verksamheter i lokalförsamlingen och i de sommarläger som FMU är med och arrangerar. Vilken skatt det är vi har att vara med och föra evangeliet vidare i vårt eget land och tillsammans lovprisa Gud vår allsmäktige Fader, Jesus Kristus och den Helige Ande.”

– Markus Linde, Missionskoordinator MKF

Tillsammans med alla lokalförsamlingar i Missionskyrkan i Finland är vi en del av den inre missionen, vilken har en viktig uppgift att sprida evangeliet om Jesus Kristus i vårt vackra land. Genom att samarbeta och uppmuntra varandra kan vi utföra detta kall på ett sätt som gör skillnad i människors liv.

Att vara en del av den inre missionen innebär att vi aktivt deltar i spridningen av Guds ord och kärlek till människor i Finland där vi är. Vi har blivit kallade att vara Guds förlängda armar och ben här på jorden, och det är genom våra handlingar och ord som vi kan visa och förmedla Guds kärlek till våra medmänniskor.

Det är viktigt att uppmuntra varandra i denna strävan. Vi är en gemenskap av troende människor som strävar efter att leva i enlighet med Jesu lära. Genom att stärka varandra, dela erfarenheter och ge varandra stöd kan vi vara en kraftfull röst och ett verktyg för Guds rike.

Tillsammans, som en del av den inre missionen, kan vi nå ut till hela Finland med evangeliet om Guds kärlek och frälsning. Vi är kallade att vara ljusets bärare och saltet i jorden. Genom vår trofasta strävan att sprida evangeliet kan vi göra en verklig skillnad i människors liv och bidra till att se vårt land förvandlat

En avgörande del av den inre missionen är FMUs viktiga uppgift att föra ut evangeliet bland barn och unga. Våra unga är inte bara kyrkans framtid, de är en integrerad del av dess nuvarande styrka och potential. Genom att satsa på dem och uppmuntra deras andliga tillväxt kan vi bygga en stark och livskraftig trosgemenskap som varar över generationer.

FMU spelar en central roll i att nå ut till barn och unga och hjälpa dem att upptäcka Guds kärlek och mening med sina liv. Ungdomarna står inför unika utmaningar och frågor i dagens samhälle, och det är viktigt att vi som kyrka finns där för att stödja dem och erbjuda dem en trygg och meningsfull gemenskap.

Genom FMUs verksamheter, som läger, ungdomsmöten, bibelstudier och sociala aktiviteter, kan vi skapa en miljö där unga människor känner sig välkomna, sedda och älskade. Det är genom dessa möten och gemensamma upplevelser att vi kan förmedla evangeliet på ett sätt som är relevant och meningsfullt för dem.

FMUs uppgift att föra ut evangeliet bland barn och unga är därför av avgörande betydelse för Missionskyrkan i Finland. Genom att investera i våra unga kan vi också se en ny genration växa fram som lovprisar Herren.Hur kan vi be för den inre missionen, MKF och FMU?

– Be för de centralt anställda
– Be för din lokala pastor och ledarskapet i din lokala församling
– Be för arbetet som FMU gör bland barn och unga.
– Be för sommarkonferensen och sommarlägren.
– Be för väckelse i Finland
– Be att vi skulle vara ett i Guds Ande i vår rörelse.

Hur kan vi ge till inre missionen, MKF och FMU?
Om du vill vara med och stödja MKF och FMUs arbete ekonomiskt så kan Du skicka Din gåva till något av nedanstående

Till MKF
IBAN konto: FI57 4055 1020 2570 71        
SWIFT: HELSFIHH
Skriv referens 35910 eller meddelandet MKF 
Du kan också ge din ge din gåva till MKF genom Mobilepay med koden 55058, med samma referens eller meddelande som ovan.

Till FMU
IBAN konto: FI18 4958 0010 1095 55
Skriv meddelandet FMU
Du kan också ge din ge din gåva till FMU genom Mobilepay med koden 56186, med samma referens eller meddelande som ovan.