Nyheter (Page 17)

Fridsstärnan

En skola växer fram i Olosiva

Snart har det gått ett år sedan de första femtio eleverna började sitt första år i New Life Academy´s (NLA) högstadium. De två åttondeklassernahar tillfälligt hållit till i den nybyggda skolbyggnaden där det så småningom ska bli lärarrum och en datasal. Där finns också kansliutrymmen och rektorrum. I lågstadieskolan på samma område har eleverna i sjunde […]

En hälsning från familjen Zuglian

Familjen Zuglian, som till vardags arbetar som missionärer i Australien, har varit hemma i Europa på sabbatsledigt. Här kan du läsa deras senaste nyhetsbrev, där de berättar om alla upplevelser under ledigheten. Julhälsningar_zuglians (klicka på brevet och ladda ner) Fler bilder finns i nyhetsbrevet!  

Positiv feedback om mötet i Vasa

MKF och FMF höll extra möte i Vasa lördagen den andra november. Ungefär 60 ombud var närvarande vid mötet som inleddes med ett tal av samfundsledare Håkan Björklund. Håkan berättade också att han fått ta emot en profetisk hälsning från en person med stark anknytning till MKF. Den profetiska hälsningen förtydligade mötets betydelse för MKF:s […]

En Väg ger plats för ny tidning

En Väg och nyhetsbrevet Internationellt slås ihop till en ny och mer ändamålsenlig tidning – en tidning som motsvarar MKF:s behov bättre än de nuvarande publikationerna gör. – Vi planerar utifrån de behov MKF har, det vill säga att nå så många som möjligt med relevant information om samfundets arbete, berättar Jessica Taipale från Kommunikatören, […]