Nyheter (Page 4)

sk-16-affisch-missionskyrkan-01

Anmäl dig till Sommarkonferensen redan nu

Sommarkonferensen hålls denna gång 9-12 juni i Mariehamn. Nytt för i år är att Missionskyrkan i Finland och Finlandssvenska Pingstmissionen ordnar konferensen gemensamt. Huvudtalare är Joakim Lundqvist och Niklas Piensoho från Sverige. Joakim Lundqvist är sedan 2013 pastor i församlingen Livets Ord i Uppsala – en församling med över 3000 medlemmar och en bred verksamhet både lokalt och internationellt. 2002 […]

fmf_logo

50 år av arbete

MKF:s samarbetsorganisation i Afghanistan har arbetat 50 år i landet. Detta firas lördagen den 20 februari i Andreaskyrkan i Helsingfors. Det blir ett offentligt möte kl 18 med bilder och berättelser, dit alla är välkomna – alla som är intresserade av arbetet eller som på olika sätt stött arbetet i bön och ekonomi. Bortåt 70 finländare har […]

fmf_logo

Gåvor till MKF:s arbete nu via telefon!

Via din telefon kan du nu ge pengar till MKF:s arbete då MKF:s nya servicenummer har tagits i bruk. Att ringa MKF:s servicenummer, 0600 13931, kostar 10,01 € per samtal och av denna kostnad går 9,11 € till MKF. Soneras faktureringsavgift är 0,90 € (inkl. moms). En automatisk telefonsvarare (finska och svenska) tackar för bidraget.

fmf_logo

God uppslutning på inspirationsdagar

Inspirationsdagar för MKF-församlingarnas ansvarspersoner, styrelser och ledare ordnades under hösten och i januari i Vasa och Helsingfors. Inriktningen för dagarna var att kunna samla de lokala församlingarnas styrelsemedlemmar och församlingsledare. Omkring 50-60 personer deltog på båda platserna och planer att vidareutveckla konceptet finns för hösten 2016. Inspirationsdagarna ordnades istället för ett gemensamt Extra möte som […]

fmf_logo

Pastorsdagar på Sjömansro

Pastors- och medarbetardagar hölls den 11-14 januari på Sjömansro. Omkring 20 personer deltog i de innehållsrika dagarna  som på olika sätt berörde aktuella ämnen. Under dagarna behandlades många olika frågor som berör församlingsarbetet. Svante Lundgren, teologiedoktor och docent i judaistik (Mellanösternexpert) vid Åbo Akademi berörde olika frågor gällande de kristnas situation i Mellanöstern. Lundgren berörde även frågeställningar […]

fmf_logo

Familjen Zuglian till Finland

Familjen Zuglian kommer till Finland och Italien i sommar. De kommer också att delta  i sommarkonferensen på Åland. Just nu startar MKF en insamling för att betala deras flygresa. Resekostnaderna är 6470 €. Gåvor kan betalas till MKF:s konto FI57 405510 2025 7071 (märk betalningen: Zuglian).    

Olle Rosenqvist till Nepal

Evangelist Olle Rosenqvist åker till Nepal den 5 februari. Olle och Dawa kommer bland annat att försöka kontakta alla de ledare som blivit utsända från den Mobila Bibelskolan som nu hållits under flera års tid. Olle stannar i landet till den 17 februari.